EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН НА НЕРУХОМІСТЬ З УРАХУВАННЯМ ТЕНДЕНЦІЙ ДІЛОВИХ ЦИКЛІВ
В. О. Шаповалова

Назад

УДК: 330.4:657.922:303.4(477)

В. О. Шаповалова

ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН НА НЕРУХОМІСТЬ З УРАХУВАННЯМ ТЕНДЕНЦІЙ ДІЛОВИХ ЦИКЛІВ

Анотація

Проаналізовано складові ціни на нерухоме майно. Досліджено цикли на ринку нерухомості. Визначено, як саме цикли впливають на ціноутворення на ринку нерухомого майна. Проаналізована циклічність як важлива характеристика ринку, за допомогою якої можна простежити взаємозв'язок між циклами на ринку нерухомості та циклами в національній економіці. Досліджено індикатори стану ринку нерухомого майна. Підтверджено гіпотезу про наявність існування випереджаючих та запізнілих індикаторів стану ринку нерухомості. Випереджаючим індикатором стає кількість розпочатих будівництв, одночасними — ВВП та індекс промисловості. Запізнілим індикатором є витрати на заробітну платню. Динаміка цін на нерухомість є майже одночасним індикатором циклу ділової активності, оскільки випереджує пікові стани з невеликим лагом. Визначено, що динаміка цін на нерухомість, таким чином, може слугувати індикатором ділових циклів в економіці.

V. Shapovalova

PREDICTION REAL ESTATE PRICE TRENDS WITH BUSINESS CYCLES

Summary

Components of the price of real estate are analyzed. It is studied the cycles of the market. It is determined how cycles affect the pricing of real estate market. It is analyzed the cyclical nature as an important characteristic of the market, with which you can trace the relationship between the real estate market cycles and cycles in the national economy. Status indicators studied real estate market are analyzed. It is confirmed the hypothesis of the presence and existence of leading indicators of delayed market. It is confirmed leading indicators is the number of construction starts simultaneously — GDP and the index of industry. Belated indicator is the cost of wages. The dynamics of real estate prices are almost simultaneous indicator of the business cycle, since peak condition ahead with little lag. It is determined that dynamics of real estate prices, so can serve as an indicator of business cycles in the economy.

№ 9 2015, стор. 37 - 41

Кількість переглядів: 1088

Відомості про авторів

В. О. Шаповалова

к. е. н., викладач, Запорізький національний університет

V. Shapovalova

PhD in Economics, the Teacher, Zaporizhzhya National University

Як цитувати статтю

Шаповалова В. О. Прогнозування цін на нерухомість з урахуванням тенденцій ділових циклів. Економіка та держава. 2015. № 9. С. 37–41.

Shapovalova, V. (2015), “Prediction real estate price trends with business cycles”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 37–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.