EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІКИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В. Є. Скоцик, Л. М. Сатир

Назад

УДК: 330.123.7

В. Є. Скоцик, Л. М. Сатир

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІКИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Здійснено оцінку процесу оновлення технічної бази сільськогосподарських підприємств. Визначенно основні пріоритети оновлення в з господарствах корпоративного сектору аграрної економіки. Як свідчать результати дослідження, нині більшість сільськогосподарських підприємств надають перевагу придбанню імпортної сільськогосподарської техніки, яка характеризується більш високою надійністю при експлуатації та вищою продуктивністю в порівнянні з вітчизняними аналогами. Встановлено, що через відсутність в достатній кількістю фінансових ресурсів керівники господарств корпоративного сектору аграрної економіки орієнтуються на придбання вживаної сільськогосподарської техніки іноземного виробництва на вторинному ринку, яка коштує дешевше ніж нова вітчизняна техніка, але вища за своєю продуктивністю. Запропоновано основні напрями оновлення технічними засобами сільськогосподарськими підприємствами. З метою підвищення зацікавленості сільськогосподарських товаровиробників першочергового значення набуває розвиток мережі сервісних підприємств з обслуговування сільськогосподарської техніки.

V. Skotsyk, L. Satyr

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC ASPECTS OF TECHNOLOGY RENEWAL IN AGRICULTURAL ENTERPRISES IN KYIV REGION

Summary

The estimation process updates technical base of agricultural enterprises. Definition updates main priorities of corporate farms agricultural economics. The results of the study today many farms prefer to purchase imported agricultural machinery, which is characterized by high reliability in operation and higher productivity compared with domestic counterparts. It was established that due to lack of sufficient financial resources executives of the corporate sector of agrarian economy oriented to the purchase of used foreign agricultural machinery in the secondary market, which is cheaper than a new domestic appliances, but higher than its capacity. The basic directions of updating technical means agricultural enterprises. To increase the interest of agricultural producers of primary importance is the development of a network of service companies servicing agricultural machinery.

№ 9 2015, стор. 12 - 15

Кількість переглядів: 717

Відомості про авторів

В. Є. Скоцик

к. с.-г. наук, Білоцерківський національний аграрний університет

V. Skotsyk

candidate of agricultural sciences


Л. М. Сатир

д. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

L. Satyr

Ph. D, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian university

Як цитувати статтю

Скоцик В. Є., Сатир Л. М. Організаційно-економічні аспекти оновлення техніки в сільськогосподарських підприємствах київської області. Економіка та держава. 2015. № 9. С. 12–15.

Skotsyk, V. and Satyr, L. (2015), “Organizational-economic aspects of technology renewal in agricultural enterprises in kyiv region”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 12–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.