EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ІТ-СЕКТОРУ
Б. О. Ходакевич

Назад

УДК: 338.24 — 027.543

Б. О. Ходакевич

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ІТ-СЕКТОРУ

Анотація

У статті розглянуто перспективи розвитку сектору ІТ-послуг на ринку України. У ході дослідження було встановлено основні причини використання послу, мереж Інтернет, проаналізовано зміни в поширенні окремих ІТ-сегментів у світі за період 2001—2015 р. На основі NRI визначено конкурентні переваги України на ринку ІТ-послуг та її недоліки. На основі статистики розвитку ІТ-сектору була оцінена динаміка зміни кількості ІТ-компаній на ринку в Україні. Представлена структура ІТ компаній, яка поділяється на 6 основних груп, відповідно до національної класифікації видів господарської діяльності. На основі представленої структури виявлено спеціалізацію України у глобальному вимірі.
На основі аналізу фінансової звітності було зроблено висновок, що національні ІТ компанії не мають інших джерел фінансування, крім власного капіталу та короткострокових зобов'язань.

B. Khodakevych

PROSPECTS OF THE NATIONAL IT SECTOR

Summary

This article discusses the prospects of development of the IT services sector in Ukraine. The study found the main reasons for the use of the ambassador of the Internet, analyzed changes in the spread of certain IT segments in the world for the period 2001—2015 year. Based on NRI defined competitive advantage in the market of Ukraine IT services and its shortcomings. Based on the statistics of the IT sector was valued Changes in the number of IT companies in the Ukraine. The framework of IT companies, which is divided into six main groups, according to the national classification of economic activities. Based on the structure of Ukraine revealed specialization in global terms.
On the basis of the financial statements concluded that the domestic IT companies have no other sources of funding in addition to equity and current liabilities.

№ 8 2015, стор. 121 - 125

Кількість переглядів: 725

Відомості про авторів

Б. О. Ходакевич

аспірант кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

B. Khodakevych

Postgraduate student of business economics State Higher Educational Institution "Kyiv National Economic University", Kyiv

Як цитувати статтю

Ходакевич Б. О. Перспективи розвитку національного іт-сектору. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 121–125.

Khodakevych, B. (2015), “Prospects of the national it sector”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 121–125.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.