EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗШИРЕННЯ ЕКОНОМІКО-ВАРТІСНИХ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ЗА ТИПОЛОГІЄЮ ОСОБИСТОСТІ Г. АЙЗЕНКА
А. В. Скиба, О. І. Хоріна

Назад

УДК: 004.056

А. В. Скиба, О. І. Хоріна

РОЗШИРЕННЯ ЕКОНОМІКО-ВАРТІСНИХ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ЗА ТИПОЛОГІЄЮ ОСОБИСТОСТІ Г. АЙЗЕНКА

Анотація

Розглянуто соціально-психологічні характеристики зловмисника та їх застосування з економіко-вартісними моделями з метою оцінки інформаційних ризиків і оптимальних інвестицій в інформаційну безпеку.
Сучасні методи оцінки інформаційних ризиків, які спираються на нормативно-правові документи, не враховують соціально-психологічні характеристики зловмисників. Це призводить до зменшення точності їх оцінки. Тому економіко-вартісні моделі потребують розширення. Соціально-психологічні характеристики зловмисника включають такі показники: наявність замовника злочину в сфері інформаційної безпеки, наявність ресурсів, технічних навичок, стиль роботи (індивідуальний/командний), мотивацію матеріальну/психологічну, усвідомлену/неусвідомлену. Запропоноване розширення економіко-вартісної моделі дає можливість підвищити оцінку інформаційних ризиків та оптимізувати інвестиції в інформаційну безпеку за рахунок соціально-психологічних характеристик зловмисника, співвіднесених з двофазною моделлю особистості Г. Айзенка.
Представлено 10 соціально-психологічних типів зловмисника відповідно до типів особистості Г. Айзенка.

A. Skyba, O. Khorina

EXPANDING OF ECONOMIC-COST MODELS FOR RISK EVALUATION OF INFORMATION SECURITY BY THE TYPOLOGY OF PERSONALITY BY H. EYSENCK

Summary

In this article the socio-psychological characteristics of attacker and their use with economic-cost models to manage information risks and optimal investments in information security.
Modern methods for assessing information risks, based on normative — legal documents and don't support social and psychological characteristics of attacker. This leads to a decrease in the accuracy of their estimates. Socio-psychological characteristics of attacker include the following indicators: the presence of the customer of the crime in the sphere of information security, availability of resources, technical skills, work style (individual / team), financial motivation / psychological, conscious / unconscious.The proposed expansion of economic-cost model makes it possible to increase the assessment of information risks and optimize investments in information security by using social and psychological characteristics of attacker correlated with the two-phase model H. Eysenck personality.
In this article, submitted 10 socio-psychological types attacker according to personality types by H.Ayzenka.

№ 8 2015, стор. 116 - 120

Кількість переглядів: 1122

Відомості про авторів

А. В. Скиба

аспірант, НТУУ "КПІ"

A. Skyba

PhD student, NTUU "KPI"


О. І. Хоріна

м. н. с. лабораторії моніторингу суспільно-політичних процесів, ІСПП НАПН України

O. Khorina

junior researcher, Institute of Social and Political Psychology Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Скиба А. В., Хоріна О. І. Розширення економіко-вартісних моделей оцінки інформаційних ризиків за типологією особистості г. айзенка. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 116–120.

Skyba, A. and Khorina, O. (2015), “Expanding of economic-cost models for risk evaluation of information security by the typology of personality by h. eysenck”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 116–120.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.