EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОБІЛЬНА СТРАТЕГІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
В. О. Заколодяжний

Назад

УДК: 368.01

В. О. Заколодяжний

МОБІЛЬНА СТРАТЕГІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі інноваційного розвитку страхової діяльності. Визначено мобільну стратегію як сучасну і перспективну інноваційну складову розвитку страхової компанії. Охарактеризовано особливості застосування мобільного контенту в сфері страхування в зарубіжних країнах. Визначено тенденції та обгрунтовано перспективи використання сучасних інформаційних технологій в страховій діяльності. Доведено, що створення мобільного контенту є необхідною складовою для ефективного управління страховою компанією.

V. Zakolodiazhnyi

MOBILE STRATEGY AS A INNOVATION PART OF INSURANCE COMPANY

Summary

The article devoted to the issue of innovative development of insurance activity. Defined sing mobile devices Strategy as modern and advanced innovative component of the insurance company. Is characterized features of application of mobile content in the insurance sector in foreign countries. The trends and prospects of modern information technology in insurance activities were justified and defined. It is proved that the creation of mobile content is a necessary component for the effective management of the insurance company.

№ 8 2015, стор. 108 - 111

Кількість переглядів: 699

Відомості про авторів

В. О. Заколодяжний

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

V. Zakolodiazhnyi

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Заколодяжний В. О. Мобільна стратегія як інноваційна складова розвитку страхової компанії. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 108–111.

Zakolodiazhnyi, V. (2015), “Mobile strategy as a innovation part of insurance company”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 108–111.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.