EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ І КОМПЛЕКСІВ РЕГІОНУ
В. Р. Купчак

Назад

УДК: 338.45:332.14

В. Р. Купчак

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ І КОМПЛЕКСІВ РЕГІОНУ

Анотація

У статті досліджено особливості регіональної системи стратегічного управління енергоефективністю. Наведено аналіз значення стратегічного управління енергозбереженням у забезпеченні енергоефективності промисловості регіонів. Запропоновано трактування поняття "комплексне зниження енергоємності продукції". Визначені проблеми, пов'язані з практичною реалізацією методик складання та використання регіонального паливно-енергетичного балансу.

V. Kupchak

STRATEGIC CONTROL OF ENERGY IN ENSURING ENERGY EFFICIENCY, ECONOMIC EFFICIENCY AND ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND COMPLEXES IN THE REGION

Summary

In the article the peculiarities of the regional system of strategic management of energy efficiency. The analysis of the strategic value of energy saving management in ensuring the efficiency of industry in the regions. The proposed interpretation of the concept of "integrated reduction of energy intensity of production". Identified problems related to the practical implementation of methods of preparation and use of regional fuel and energy balance.

№ 8 2015, стор. 87 - 89

Кількість переглядів: 783

Відомості про авторів

В. Р. Купчак

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, Івано-Франківський навчально-науковий інституту менеджменту Тернопільського національний економічний університет

V. Kupchak

candidate of economic Sciences, associate Professor of international Economics, marketing, and management of Ivano-Frankivsk training and research Institute of management Ternopil national economic University

Як цитувати статтю

Купчак В. Р. Стратегічне управління енергозбереженням у забезпеченні підвищення енергоефективності, економічної ефективності та економічної безпеки промислових підприємств і комплексів регіону. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 87–89.

Kupchak, V. (2015), “Strategic control of energy in ensuring energy efficiency, economic efficiency and economic security of industrial enterprises and complexes in the region”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 87–89.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.