EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
О. М. Кушнірчук-Ставнича

Назад

УДК: 330.3:330.322

О. М. Кушнірчук-Ставнича

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті здійснено огляд стану нормативно-правового забезпечення використання і охорони туристичних ресурсів Карпатського регіону України. Зокрема проаналізовані законодавчі акти, які безпосередньо та опосередковано стосуються використання в туризмі і охорони природних, історико-культурних, соціально-економічних ресурсів. Висвітлено слабкі сторони нормативно-правової бази в контексті проблематики дослідження. Визначено туристичну галузь як одну з пріоритетних галузей економіки України для державного інвестування. Здійснено огляд туристичних інвестиційних пропозицій в областях Карпатського регіону України, які є привабливими для вітчизняних та іноземних інвесторів. Визначено види рекреації та відпочинку, які потребують державного стимулювання інвестиційної діяльності. Виділено ключові напрями нормативно-правового регулювання туристичної діяльності, що потребують удосконалення з урахуванням сучасних потреб туристичного бізнесу та економіки України загалом.

O. Kushnirchuk-Stavnicha

REGULATORY SUPPORT OF TOURISM RESOURCES USE AND PROTECTION IN CARPATHIAN REGION OF UKRAINE

Summary

Thе article provides an overview of regulatory and legal support of tourism resources use and protection in Carpathian region of Ukraine. In particular, the legislation, which is directly and indirectly related to the use of natural, historical, cultural, social and economic resources in tourism is analyzed. The weaknesses of regulatory and legislative basement in the context of research issues are highlighted. The tourism industry is defined as one of the priority sectors of economy for public investment in Ukraine. The overview of investment proposals in administrative areas of Carpathian region of Ukraine, which are attractive for domestic and foreign investors, is done. The sectors of leisure and recreation, which need the government stimulation of investment activity, are defined. Highlighted the key vectors of tourism legislative regulation, which need to be improved, considering the modern needs of tourism industry and Ukrainian economy in general.

№ 8 2015, стор. 72 - 75

Кількість переглядів: 926

Відомості про авторів

О. М. Кушнірчук-Ставнича

к. е. н., старший викладач, Львівський інститут економіки і туризму

O. Kushnirchuk-Stavnicha

PhD of economy, senior lecturer of Lviv institute of economics and tourism

Як цитувати статтю

Кушнірчук-Ставнича О. М. Нормативно-правове забезпечення використання і охорони туристичних ресурсів карпатського регіону України. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 72–75.

Kushnirchuk-Stavnicha, O. (2015), “Regulatory support of tourism resources use and protection in carpathian region of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 72–75.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.