EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДОДАТКОВОГО ІМПОРТНОГО ЗБОРУ НА РОЗВИТОК ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Т. Л. Ізовіт

Назад

УДК: 338.4:339.5

Т. Л. Ізовіт

ЕФЕКТ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДОДАТКОВОГО ІМПОРТНОГО ЗБОРУ НА РОЗВИТОК ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті здійснено аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку легкої промисловості України у зв'язку із запровадженням додаткового імпортного збору. Наведено очікувані чинники позитивної дії даної норми та ризики її негативного впливу на національну економіку. Розглянуто динаміку обсягів виробництва промислової продукції загалом та товарів легкої промисловості, зокрема. Проведено моніторинг зовнішньоекономічної діяльності й інших економічних показників легкої промисловості. Названо економічні чинники, які впливають на конкурентоспроможність вітчизняної продукції. Оцінено рівень залежності виробництва текстилю, готового одягу, хутра, шкіри і взуття від імпортної сировини та комплектуючих. Встановлено взаємозалежність між ціновими індикаторами, купівельною спроможністю населення, споживанням продукції та обсягами її виробництва. За результатами проведеного дослідження встановлено переваги і недоліки від запровадження даної норми. Автором зроблено оцінку щодо ефекту впливу додаткового імпортного збору на розвиток вітчизняної легкої промисловості та запропоновано заходи щодо покращення економічної ситуації у галузі.

T. Izovit

THE EFFECT OF INTRODUCING OF THE ADDITIONAL CUSTOMS DUTY FOR THE IMPORT ON THE DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

The article has analyzed the current state and trends of the light industry of Ukraine in connection with the introduction of the additional customs duty for the import. An expected positive effect of the factors and risks standards its negative impact on the national economy. The dynamics of industrial production in general and light industrial products in particular were considered. It's monitored of foreign trade and other economic indicators of the light industry. The economic factors that affect the competitiveness of domestic products are named. Іt's reviewed dependence production of textiles, readymade garments, fur, leather and footwear from imported the raw materials and the components. The relationship between price indicators, purchasing power, consumption of products and volume of production was established. The results of the study were found advantages and disadvantages of the introduction of the rule. The author made an assessment on the effects of the additional import duty on the development of domestic light industry and proposed measures to improve the economic situation in the industry.

№ 8 2015, стор. 54 - 57

Кількість переглядів: 783

Відомості про авторів

Т. Л. Ізовіт

к. е. н., Віце-президент, Українська асоціація підприємств легкої промисловості "Укрлегпром"

T. Izovit

Ph.D., Vice-president, Ukrainian Association of Light Industry "Ukrlegprom"

Як цитувати статтю

Ізовіт Т. Л. Ефект запровадження додаткового імпортного збору на розвиток легкої промисловості України. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 54–57.

Izovit, T. (2015), “The effect of introducing of the additional customs duty for the import on the development of light industry of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 54–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.