EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
І. І. Віннікова, С. В. Марчук

Назад

УДК: 330.341(477):001895

І. І. Віннікова, С. В. Марчук

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено аналіз інноваційної активності промислових підприємств України. Визначено загальну тенденцію показників інноваційної активності промислових підприємств країни. Досліджено динаміку інноваційної активності на промислових підприємствах України у 2000—2014 рр. Розглянуто декілька регіонів України з найбільшою часткою інноваційних промислових підприємств. Досліджено данні щодо впровадження інновацій на промислових підприємствах. Подано структуру джерел фінансування інноваційної діяльності на промислових підприємствах України. Визначено вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на інноваційну активність промислових підприємств. Запропоновано заходи для підвищення інноваційної активності промислових підприємств України.

I. Vinnikova, S. Marchuk

ANALYSIS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN UKRAINE

Summary

The article analyzes innovative activity of industrial enterprises of Ukraine. The general trend indicators innovative activity of industrial enterprises. The dynamics of innovative activity in industrial enterprises in Ukraine 2000—2014 biennium. The list of Ukraine's regions with the highest share of innovative enterprises. Studied data on innovation in the industry. Posted structure of sources of financing of innovative activity in industrial enterprises of Ukraine. The influence of external and internal factors on innovative activity of industrial enterprises. The measures to improve innovative activity of industrial enterprises of Ukraine.

№ 8 2015, стор. 47 - 53

Кількість переглядів: 736

Відомості про авторів

І. І. Віннікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

I. Vinnikova

PhD, Associate professor, Associate professor of management department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv


С. В. Марчук

старший викладач кафедри менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

S. Marchuk

senior lecturer in management Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Віннікова І. І., Марчук С. В. Аналіз інноваційної активності промислових підприємств України . Економіка та держава. 2015. № 8. С. 47–53.

Vinnikova, I. and Marchuk, S. (2015), “Analysis of innovative activity of industrial enterprises in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 47–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.