EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ
В. П. Хомутенко, Є. М. Богатирьова

Назад

УДК: 336.221.4

В. П. Хомутенко, Є. М. Богатирьова

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ

Анотація

Розглянуто механізм реалізації податкової реформи як сукупність інструментів, методів та важелів, правового, нормативного та інформаційного забезпечення, за допомогою яких здійснюється реформування податкової системи. Запропоновано принципи реалізації податкової реформи, а саме: принцип доцільності, своєчасності, обгрунтованості, прозорості, принцип комплексності та системності дій та принцип результативності. Обгрунтовано необхідність дотримання цих принципів для підвищення результативності податкової реформи. Дано характеристику окремим інструментам реалізації податкової реформи, серед яких зміна податків та їх складу, елементів податків, спеціальних режимів оподаткування та інструментів системи адміністрування податків. Досліджено методи реалізації податкової реформи, а саме: економічні, організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні. Визначено важелі реалізації податкової реформи, до яких відноситься зміна податкових стимулів та податкових санкцій.

V. Khomutenko, Y. Bogatyreva

THE MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF THE TAX REFORM

Summary

The mechanism of implementation of the tax reform as a set of tools, methods, instruments, legal, regulatory, and information systems, through which the reform of the tax system. The principles of implementation of the tax reform, namely the principle of appropriateness, timeliness, validity, transparency, the principle of comprehensiveness and systemic effects and the principle of effectiveness. The necessity of compliance with these principles, to improve the efficiency of the tax reform. The characteristics of individual instruments implementing tax reform, including tax changes and their composition, elements of tax, special tax regimes and tax administration tools. Studied methods of implementation of tax reform, namely the economic, organizational and administrative, social and psychological. Identified levers implementation of the tax reform, which include changes in tax incentives and tax penalties.

№ 8 2015, стор. 43 - 46

Кількість переглядів: 913

Відомості про авторів

В. П. Хомутенко

к. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

V. Khomutenko

Candidate of Economic Sciences, Professor, Professor of Finance Department, Odessa National Economic University


Є. М. Богатирьова

аспірант, Одеський національний економічний університет

Y. Bogatyreva

graduate student, Odessa National Economic University

Як цитувати статтю

Хомутенко В. П., Богатирьова Є. М. Механізм реалізації податкової реформи. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 43–46.

Khomutenko, V. and Bogatyreva, Y. (2015), “The mechanism of implementation of the tax reform”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 43–46.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.