EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛАСТЕРНО-ЛОГІСТИЧНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ КРАЇНИ
О. В. Бойко

Назад

УДК: 338.47(047.31)

О. В. Бойко

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛАСТЕРНО-ЛОГІСТИЧНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ КРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтовується необхідність використання кластерно-логістичного підходу до розвитку ринку транспортних послуг країни та пропонується варіант його методичного забезпечення. Проведено кластерний аналіз відповідності транспортно-економічного потенціалу регіонів країни рівню їх соціально-економічного розвитку; запропоновано такий розподіл регіонів по кластерам, який дозволяє оптимально використовувати потенціал існуючої транспортної системи регіонів, а також забезпечує подальший ефективний розвиток транспортної інфраструктури.

O. Boiko

METHODOLOGY APPROACHES TO CLUSTER AND LOGISTICS DEVELOPMENT OF THE TRANSPORTATION SERVICES MARKET IN THE COUNTRY

Summary

The article substantiates the need for the logistics cluster-approach to the development of the transportion market of the country and variant of its methodological development. A cluster analysis according transport and economic potential of the regions to the level of their socio-economic development was conducted; proposed a distribution of regions in clusters, which allows optimum use of existing transport capacity of the region and provides further effective development of transport infrastructure.

№ 8 2015, стор. 37 - 42

Кількість переглядів: 766

Відомості про авторів

О. В. Бойко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

O. Boiko

Ph.D. in Economics, associate professor of the chair for economics, National Aviation University, Kyiv

Як цитувати статтю

Бойко О. В. Методичний підхід до забезпечення кластерно-логістичного розвитку ринку транспортних послуг країни. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 37–42.

Boiko, O. (2015), “Methodology approaches to cluster and logistics development of the transportation services market in the country”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 37–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.