EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЙМОВІРНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО ЦИКЛУ В ПРОГНОЗУВАННІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. В. Трусова

Назад

УДК: 631.16:336.221.24

Н. В. Трусова

АНАЛІЗ ЙМОВІРНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО ЦИКЛУ В ПРОГНОЗУВАННІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У результаті дослідження виділено нові напрями прогнозування фінансового потенціалу як ймовірність реалізації функцій управлінського циклу сільськогосподарських підприємств. Обгрунтовано, що розробка комплексу системи прогнозування фінансового потенціалу спрямована на вибір раціональних альтернатив управління фінансами та потребує впровадження в сільськогосподарських підприємствах. Прогноз має відображати послідовність зміни стану фінансового потенціалу суб'єкта господарювання і як цей стан буде впливати на формування, розподіл і використання фінансових ресурсів та джерел їх фінансування. Визначено, що функція моніторингу та діагностики фінансового стану сільськогосподарського підприємства в незадовільних умовах виконується у напрямі аналізу фінансового стану на короткострокову перспективу за показниками структури балансу. Доведено, що формування комплексного прогнозування фінансового потенціалу, від ретроспективного аналізу фінансової діяльності до формування її стратегічних орієнтирів, властиве тим сільськогосподарським підприємствам, що перманентно потребують державної фінансової підтримки у вигляді компенсацій, субсидій, фінансових вкладень, зниження навантаження податкових зобов'язань.

N. Trusova

ANALYSIS THE PROBABILISTIC THE IMPLEMENTATION FUNCTIONS OF THE MANAGEMENT CYCLE IN PREDICTING FINANCIAL POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The study identified new areas of forecasting the financial potential of the probability of reali-zation of functions of the management cycle farms. Proved that the development of complex systems for forecasting financial potential, aimed at the rational choice of alternatives and financial man-agement requires implementation in agricultural enterprises. Weather should reflect changes in the sequence of the financial potential of the entity and how this condition will affect the formation, dis-tribution and use the financial resources and sources of funding. Determined that the function of monitoring and diagnostics of the financial state of agricultural enterprises in poor conditions is per-formed in the direction of financial analysis for the short term for the structure of the indicators. It is proved that the formation of complex of forecasting financial potential of retrospective analysis of financial activity to the formation of strategic guidelines, inherent to those farms that permanently need state financial support in the form of compensation, subsidies, investments, reducing the burden of tax liabilities.

№ 8 2015, стор. 21 - 24

Кількість переглядів: 832

Відомості про авторів

Н. В. Трусова

к. е. н, доцент, докторант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Дніпропетровськ

N. Trusova

PhD., associate professor, past graduate student for getting Doctor Degrees Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University, Dnepropetrovsk

Як цитувати статтю

Трусова Н. В. Аналіз ймовірності реалізації функцій управлінського циклу в прогнозуванні фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 21–24.

Trusova, N. (2015), “Analysis the probabilistic the implementation functions of the management cycle in predicting financial potential of agricultural enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 21–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.