EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ'ЄКТІВ ГЛОБАЛЬНОЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
С. Е. Сардак

Назад

УДК: 339.9: 330.101.541

С. Е. Сардак

ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ'ЄКТІВ ГЛОБАЛЬНОЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті розглянуто глобальну проблематику розвитку світової економіки й ідентифіковано глобальні загрози, проблеми, виклики, тенденції та суб'єкти. Визначено, що традиційна макроекономічна політика у ХХІ столітті перетворюється на глобальну макроекономічну політику, яка визначається переважно зовнішньодержавними факторами впливу. Враховуючи суттєві відмінності потенціалів країн констатується, що геоекономічні інтереси суб'єктів глобальної макроекономічної політики зараз мають індивідуально-державне спрямування залежно від їх ресурсних можливостей, збалансовані регуляторною системою міжнародного права та координуються міжнародними організаціями. Прогнозується, що трансформація геоекономічних інтересів суб'єктів глобальної макроекономічної політики відбудеться від індивідуально-державного спрямування до цивілізаційно-спрямованих, а з 2030 року до глобально-спрямованих за двома прогнозованими сценаріями — глобально-уніфікованим або глобально-полярним, які характеризуватимуться різними ціннісними орієнтаціями та функціональними діями.

S. Sardak

THE TRANSFORMATION OF GEO-ECONOMIC INTERESTS OF GLOBAL MACROECONOMIC POLICY SUBJECTS

Summary

In article it was reviewed global issues of the world economy and it was identified global threats, problems, challenges, trends and subjects. It was determined that traditional macroeconomic policy in the twentieth century transforming into the global macroeconomic policy, which is determined mainly by extra factors of influence. Given the significant differences of countries potentials, it is stated that geo-economic interests of global macroeconomic policies now have individual state direction depending on their resources capabilities, they are balanced by regulatory system of international law and coordinated by international organizations. It is predicted that the transformation of geo-economic interests of the global macroeconomic policies subjects will take place from the individual state direction to civilization directional, and from 2030 year to globally-oriented by two predicted scenarios — the globally-unified or globally-polar, which will be characterized by different value orientations and functional actions.

№ 8 2015, стор. 10 - 12

Кількість переглядів: 806

Відомості про авторів

С. Е. Сардак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

S. Sardak

D.Sc. (Economics), Associate Professor, Professor Department of Economics and National Economy Management, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

Як цитувати статтю

Сардак С. Е. Трансформація геоекономічних інтересів суб'єктів глобальної макроекономічної політики. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 10–12.

Sardak, S. (2015), “The transformation of geo-economic interests of global macroeconomic policy subjects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 10–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.