EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
В. Ю. Задерей

Назад

УДК: 368.911

В. Ю. Задерей

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню інвестиційної діяльності компаній зі страхування життя в Україні. Розглянуто особливості здійснення інвестиційної діяльності компаніями зі страхування життя, надано рекомендації щодо усунення негативних тенденцій та явищ, які спостерігаються на страховому ринку та пропозиції щодо формування передумов активізації інвестиційної діяльності страхових компаній України. З'ясовано загальні обмеження для компаній зі страхування життя, дотримання яких є необхідною умовою у процесі здійснення інвестиційної діяльності страховика. Визначено, що критерієм відбору активів до інвестиційного портфеля є можливість дотримання усіх принципів інвестиційної діяльності страховика — диверсифікації, повернення, прибутковості та ліквідності. З метою оптимізації інвестиційного портфеля проаналізовано структуру інвестиційного портфеля страхової компанії на страховому ринку України.

V. Zaderey

FEATURES OF INVESTMENT ACTIVITY OF LIFE INSURANCE COMPANIES IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to investigation on investment activity of life insurance companies in Ukraine. Peculiarities of investment activity of life insurance companies, problems of the insurance market development, ways of improving of conducting investment activity on the insurance market are considered in the article. General restrictions for the life insurance company, compliance with which is a requirement in the investment activities of the insurer are studied. Determined that criterion for selection of assets to the investment portfolio is the ability to comply with all principles of investment activity of insurer — diversification return, profitability and liquidity. The ways of optimization of investment activity of insurance company that considering limits established by the state to diversify its assets are determined.

№ 7 2015, стор. 128 - 131

Кількість переглядів: 378

Відомості про авторів

В. Ю. Задерей

студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

V. Zaderey

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Задерей В. Ю. Особливості інвестиційної діяльності компаній зі страхування життя в Україні. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 128–131.

Zaderey, V. (2015), “Features of investment activity of life insurance companies in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 128–131.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.