EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Т. С. Пасажко

Назад

УДК: 336.63

Т. С. Пасажко

ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто базові підходи щодо визначення сутності "фінансів домогосподарств" та підсумовано, що найбільш повно "фінанси домогосподарств" варто охарактеризувати як сукупність економічних відносин з приводу формування, розподілу та використання доходів населення. Крім того, проаналізовано вплив фінансів домогосподарств на валовий внутрішній продукт України, загальний внесок в який в 2014 році досяг 70%.
Виявлено стрімке скорочення обсягів заощаджень населення (майже в двічі за останні п'ять років), на тлі зростання споживання на більше ніж 55% та оподаткування на майже 70% з 2010 по 2014 рр. Для поглиблення розуміння фінансового механізму трансформації фінансів домогосподарств в інвестиційні ресурси в статті розглянуто детальну схему інституційного складу та ключових фінансових потоків у даному аспекті між ланками фінансової системи.
Надано пропозиції, щодо вдосконалення фінансового механізму трансформації заощаджень населення в інвестиційні ресурси економіки України.

T. Pasazhko

HOUSEHOLD FINANCES AS A SOURCE OF INVESTMENT RESOURCES OF UKRAINIAN ECONOMY

Summary

The article describes basicical approaches to define the essence of "Household Finance" and assumes that 'household finances" should be defined as a set of economic relations on the formation, distribution and usage of household income. In addition, the influence of household finance on Ukrainian gross domestic product is high, as the total contribution of household consumption to it in 2014 reached 70%.
A sharp decline in household savings has been discovered (almost a half in the last five years has been lost), amid growing consumption for more than 55% and taxation for almost 70% from 2010 to 2014. For better understanding of the financial mechanism of transformation household finance into investment resources of the economy the article incluede scheme of the institutional structure and key financial flows in this aspect between the segments of the financial system.
Proposed a list of actions in order to improve financial mechanism of household savings transformation into investment resourses of Ukrainian economy.

№ 7 2015, стор. 108 - 111

Кількість переглядів: 373

Відомості про авторів

Т. С. Пасажко

аспірант кафедра фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

T. Pasazhko

PhD student at the Department of Finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Пасажко Т. С. Фінанси домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів економіки України. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 108–111.

Pasazhko, T. (2015), “Household finances as a source of investment resources of ukrainian economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 108–111.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.