EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Б. О. Ходакевич

Назад

УДК: 005.936.3

Б. О. Ходакевич

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Анотація

У статті йдеться про постановку проблематики щодо визначення критеріїв оцінки ефективності управління сучасними підприємствами. Проблематика оцінки ефективності, результативності, продуктивності чи прибутковості вже понад два століття знаходиться у центрі досліджень різних галузей економічної науки. Відзначається, що розробка систем оцінки та аналізу ефективності діяльності підприємств є динамічним процесом. На кожному етапі технологічного розвитку, на певному рівні глобалізації економічних процесів віддавалася перевага тим чи іншим підходам до вирішення проблеми ефективності. У даній статті виділяється ряд проблем, які слід враховувати при дослідженні проблеми визначення ефективності управління та розглядається методи і підходи до оцінки ефективності різних авторів. Також, виділяється питання визначення ефективності і прибутковості в Україні, їх відмінності та вплив один на одного.

B. Khodakevych

EFFECTIVE MANAGEMENT OF MODERN ENTERPRISES

Summary

The article tells about the formulation of the problem to determine the criteria for evaluating efficiency of modern enterprises. Problems of assessing the effectiveness, efficiency, productivity or profitability for over two centuries in the center of studies of various sectors of economics. It is noted that the development of assessment and analysis of the efficiency of enterprises is a dynamic process. At each stage of technological development, at a certain level of globalization of economic processes given preference one way or another approach to the problem of efficiency. This article highlighted a number of issues to be considered in the study of the problem of determining the effectiveness of management and considered methods and approaches to evaluating the effectiveness of different authors. Also released the determination of efficiency and profitability in Ukraine, their differences and influence each other.

№ 7 2015, стор. 104 - 107

Кількість переглядів: 353

Відомості про авторів

Б. О. Ходакевич

аспірант кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

B. Khodakevych

Postgraduate student of business economics State Higher Educational Institution "Kyiv National Economic University", Kyiv

Як цитувати статтю

Ходакевич Б. О. Ефективність управління сучасними підприємствами. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 104–107.

Khodakevych, B. (2015), “Effective management of modern enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 104–107.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.