EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАКТИКА НАДАННЯ НЕЗАБЕЗПЕЧЕНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПОЗИК ЯК ПЕРЕДУМОВА УТВОРЕННЯ ДЕСТРУКТИВНИХ ПРОЦЕСІВ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІКИ
В. Г. Гончар

Назад

УДК: 336. 77. 067.31

В. Г. Гончар

ПРАКТИКА НАДАННЯ НЕЗАБЕЗПЕЧЕНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПОЗИК ЯК ПЕРЕДУМОВА УТВОРЕННЯ ДЕСТРУКТИВНИХ ПРОЦЕСІВ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Досліджено особливості і практику надання незабезпечених комерційних позик. Обгрунтовано вплив надання таких кредитів на утворення деструктивних процесів в економіці країни. Представлено порядок оцінювання платоспроможності позичальника в разі надання йому банківської позики. Досліджено фінансову кризу США 2007 року. Здійснено аналіз деструктивних наслідків іпотечної кризи як для самої країни, так і для економік інших країн. Доведено, що невиплата боргів по іпотечному кредитуванню веде до масштабного дефолту. Досліджено, що на рівні країни знижується довіра населення до держави загалом, а на рівні світової економіки погіршуються стосунки між країнами шляхом введення торгового протекціонізму, створення штучних валютних воєн тощо. Виділено кроки до подолання іпотечної кризи на прикладі США. Запропоновано підходи до удосконалення процесів надання іпотечних позик.

V. Gonchar

PRACTICE OF GRANTING OF UNSECURED COMMERCIAL LOANS AS A PREREQUISITE OF DESTRUCTIVE PROCESSES IN THE STATE ECONOMY

Summary

In this work was investigated characteristics and practice of unsecured commercial loans, proved the impact of providing such loans for the formation of destructive processes in the economy, presented procedure for assessing solvency of the borrower in case of giving of bank loan. Studied the US financial crisis in 2007. Analyzed the destructive consequences of the mortgage crisis both for the country economy and economies of other countries. Proved that the non-payment of debts on mortgage lending leads to a massive default. Investigated that at the country level the public confidence is reduced to the state in general, and at the global economy level deteriorating relations between the countries through the introduction of trade protectionism, creation of artificial currency wars and so on. Singled the steps to overcome the mortgage crisis on the example of the United States. Proposed an approaches for improving the processes of mortgage loans.

№ 7 2015, стор. 100 - 103

Кількість переглядів: 339

Відомості про авторів

В. Г. Гончар

V. Gonchar

Як цитувати статтю

В. Г. Гончар Практика надання незабезпечених комерційних позик як передумова утворення деструктивних процесів державної економіки. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 100–103.

Gonchar, V. (2015), “Practice of granting of unsecured commercial loans as a prerequisite of destructive processes in the state economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 100–103.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.