EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА ЯК БАЗИС СТАНОВЛЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО НАКОПИЧУВАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Я. П. Руденко, В. А. Козирєв

Назад

УДК: 368.914:368.014

Я. П. Руденко, В. А. Козирєв

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА ЯК БАЗИС СТАНОВЛЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО НАКОПИЧУВАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Анотація

У статті досліджено роль пенсійної реформи на шляху становлення загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Розглянуто параметричні зміни у солідарній системі пенсійного страхування та вплив реформ на розмір спеціальних пенсій.

Ya. Rudenko, V. Kozyriev

PENSION REFORM AS THE BASIS OF COMPULSORY STATE FUNDED INSURANCE FORMATION

Summary

This article explores the role of pension reform in the establishment of compulsory state pension insurance. There also was considered parametric changes in the PAYG pension insurance and the impact of reforms on the size of special pensions.

№ 7 2015, стор. 87 - 90

Кількість переглядів: 315

Відомості про авторів

Я. П. Руденко

аспірант кафедри економічної кібернетики, УАБС НБУ, м. Суми

Ya. Rudenko

UAB NBU graduate, faculty of cybernetic, Sumy


В. А. Козирєв

аспірант кафедри менеджменту, УАБС НБУ, м. Суми

V. Kozyriev

UAB NBU graduate, faculty management, Sumy

Як цитувати статтю

Руденко Я. П., Козирєв В. А. Пенсійна реформа як базис становлення обов'язкового державного накопичувального страхування. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 87–90.

Rudenko, Ya. and Kozyriev, V. (2015), “Pension reform as the basis of compulsory state funded insurance formation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 87–90.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.