EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ПОМИЛОК
Н. О. Мізякіна

Назад

УДК: 657.632

Н. О. Мізякіна

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ПОМИЛОК

Анотація

У статті розглянуто проблему виявлення помилок у фінансовій звітності підприємств на основі аналізу Міжнародних стандартів аудиту. Досліджено положення стандартів щодо виявлення помилок у фінансовій звітності; проаналізовано основні етапи стандартного процесу аудиту, а також процедури, інструментарій та методи, якими забезпечений аудитор згідно з Міжнародними стандартами аудиту на кожному з етапів процесу аудиту; виявлено проблему у недостатності інформації щодо розробки та використання комп'ютеризованих методів аудиту для пошуку та виявлення помилок у фінансовій звітності підприємств; окреслено шляхи розвитку системи аудиту фінансової звітності в Україні в напрямі розробки комп'ютеризованих методів аудиту для ефективного виявлення помилок.

N. Miziakina

ANALYSIS OF INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING OF FINANCIAL STATEMENTS IN ASPECTS OF ERROR DETECTION

Summary

The article deals with the problem of detecting errors in financial statements based on the analysis of International standards on auditing. Theses of standards are investigated in aspects of detecting errors in financial statements; main stages of the standard audit process as well as procedures, tools and methods that could be used by an auditor at each stage of auditing process are analyzed; the problem in the lack of information on the development and usage of computerized auditing techniques for searching and detecting errors in financial statements is identified; the ways of development of audit system in Ukraine are outlined in the direction of the development of computerized auditing techniques to increase the efficiency of errors detecting.

№ 7 2015, стор. 82 - 86

Кількість переглядів: 343

Відомості про авторів

Н. О. Мізякіна

аспірант, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

N. Miziakina

Postgraduate student, Zhytomyr State Technological University, Zhitomir

Як цитувати статтю

Мізякіна Н. О. Аналіз міжнародних стандартів аудиту фінансової звітності щодо виявлення помилок. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 82–86.

Miziakina, N. (2015), “Analysis of international standards on auditing of financial statements in aspects of error detection”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 82–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.