EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КРЕДИТ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ
І. П. Петренко, С. В. Урванцева

Назад

УДК: 336.581.21

І. П. Петренко, С. В. Урванцева

ДЕРЖАВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КРЕДИТ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

Анотація

У статті досліджено сучасний стан державного інвестиційного кредитування в Україні. Проаналізовано обсяги та галузеву структуру наданих державних кредитів в інвестиційну діяльність, виявлено тенденції розвитку бюджетного фінансування інвестиційних проектів в сучасних умовах, сформульовано ключові проблеми функціонування механізму державного інвестиційного кредитування та названо основні шляхи їх вирішення.

I. Petrenko, S. Urvantseva

STATE INVESTMENT LOAN: DOMESTIC REALITIES

Summary

In the article the current state of public investment lending in Ukraine is researched. Volumes and sectoral structure of state loans for investment activity are analyzed, tendencies of budget financing of investment projects in modern conditions are determined, key problems of the functioning of state investment lending mechanism are formulated and their basic solutions are named.

№ 7 2015, стор. 78 - 81

Кількість переглядів: 343

Відомості про авторів

І. П. Петренко

к. е. н., старший викладач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

I. Petrenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of Bank Investment Department, S-G(A)RU "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"


С. В. Урванцева

старший викладач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

S. Urvantseva

Senior Lecturer of Bank Investment Department, S-G(A)RU "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Як цитувати статтю

Петренко І. П., Урванцева С. В. Державний інвестиційний кредит: вітчизняні реалії. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 78–81.

Petrenko, I. and Urvantseva, S. (2015), “State investment loan: domestic realities”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 78–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.