EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНА КООПЕРАЦІЯ БАНКІВ НА РИНКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ
О. М. Паливода, К. Д. Лапшина

Назад

УДК: 330.567.22:336.76

О. М. Паливода, К. Д. Лапшина

СТРАТЕГІЧНА КООПЕРАЦІЯ БАНКІВ НА РИНКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

Анотація

У статті досліджуються тенденції банківської кооперації, як різновиду стратегічного партнерства на ринку споживчого кредитування в Україні. Проаналізовано стан ринку споживчого кредитування України за обсягами, структурою валют, видами та умовами кредитування, виявлено основні тенденції та з'ясовано їх причини в умовах сучасної макроекономічної нестабільності. Доведено закономірність сучасного поширення стратегічних партнерств банків у споживчому кредитуванні населення, виявлено їх характерні ознаки, умови та побудовано схему банківського партнерства. Показано переваги та ризики програм спільного споживчого кредитування банків на ринку України для банків-агентів, банків-кредиторів та фізичних осіб-позичальників.

O. Palyvoda, K. Lapshyna

STRATEGIC COOPERATION OF BANKS ON THE CONSUMER CREDIT MARKET

Summary

This paper examines trends in banking cooperation, as a kind of strategic partnership, the consumer lending market in Ukraine. The state of the consumer credit market in terms of Ukraine, currencies structure, types and terms of lending, the main tendencies and their reasons are analysed in the current economic turbulence. Proved modern distribution pattern of strategic partnerships banks in consumer lending, their characteristics, conditions were found and was built a scheme of bank partnerships. The advantages and risks of joint programs of consumer lending banks in the Ukraine for agent banks, creditor banks and individual borrowers.

№ 7 2015, стор. 74 - 77

Кількість переглядів: 349

Відомості про авторів

О. М. Паливода

к. е. н., доцент кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

O. Palyvoda

Ph.D, associate professor department of management services, Kyiv National Universityof Technology and Design, Kyiv


К. Д. Лапшина

магістр, Київський національний університет імені Тараса, м. Київ

K. Lapshyna

Master, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Паливода О. М., Лапшина К. Д. Стратегічна кооперація банків на ринку споживчого кредитування. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 74–77.

Palyvoda, O. and Lapshyna, K. (2015), “Strategic cooperation of banks on the consumer credit market”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 74–77.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.