EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ (РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ)
С. В. Шарова

Назад

УДК: 330.322.16

С. В. Шарова

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ (РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ)

Анотація

У роботі розглянуто проблеми фінансово-кредитного стимулювання розвитку малого підприємництва Запорізького регіону. Для цього було впроваджено регіональну Програму розвитку малого підприємництва, окремим пунктом якої передбачається фінансово-кредитне стимулювання. Реалізація Програми сприятиме активному включенню населення в процес покращення життя в містах та районах області, розв'язанню проблем зайнятості населення, створенню нових робочих місць, зменшенню рівня безробіття, насиченню товарних ринків відповідною продукцією, наповненню місцевих бюджетів.

In this work the problems of financial and credit incentives for small business development of Zaporizhzhya region. This was implemented a regional Program of small business development, in a single paragraph which provides for financial incentives. The Program will promote the active inclusion of the population in the process of improving life in cities and districts of the region, the decision of problems of employment of the population, creation of new jobs, reduction of unemployment, the saturation of the commodity market in the products concerned, filling local budgets.

S. Sharovа

FINANCIAL ASPECTS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE (REGIONAL ASPECT)

№ 7 2015, стор. 63 - 66

Кількість переглядів: 315

Відомості про авторів

С. В. Шарова

к. е. н., доцент кафедри "Фінанси і кредит", Запорізький національний технічний університет

S. Sharovа

Ph.D., assistant professor of "Finance and Credit", Zaporizhzhya National Technical University

Як цитувати статтю

Шарова С. В. Фінансово-кредитні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні (регіональний аспект). Економіка та держава. 2015. № 7. С. 63–66.

Sharovа, S. (2015), “Financial aspects of small business development in Ukraine (regional aspect)”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 63–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.