EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТОВАРНИЙ КРЕДИТ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ
В. С. Бєлозерцев

Назад

УДК: 658.882

В. С. Бєлозерцев

ТОВАРНИЙ КРЕДИТ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ

Анотація

У статті проведено критичний аналіз нормативно-правової база регулювання товарного кредиту в Україні. Визначені певні ключові моменти законодавчого регулювання, які рекомендується враховувати суб'єктам господарювання в практиці надання товарних кредитів. З'ясовано, що товарний (комерційний) кредит припускає надання відстрочки оплати на тільки по відношенню до товарів, але й по відношенню до робіт та послуг. Виокремленні особливості надання товарних кредитів. Розглянуті погляди науковців щодо економічної сутності товарного кредиту. Визначені особливості надання окремих видів товарного кредиту. З'ясовано, що вибір способу товарного кредитування залежить від таких основних факторів, як особливості ринку певних товарів та впливовість продавця або покупця товарів, робіт, послуг. Запропоноване власне визначення товарного кредиту.

V. Belozertsev

COMMODITY LOAN: ECONOMIC NATURE AND CHARACTERISTICS OF PROVISION

Summary

The article provides critical analysis of the legal framework of commercial credit governing in Ukraine. Certain key points of legislative regulation were determined. The entities are recommended to consider these key points when practicing commodity loans. It was found that the commodity (commercial) loan involves granting deferral of payment not only for the commodities but also for work and services. Commodity loan provision features are marked out. The views of scientists on the economic substance of commodity loan are examined. Certain types of commodity loans are determined. It was found out that the choice of method of commodity loaning depends on such main factors as market characteristics of certain goods and authority of buyer or seller of goods, work and services. Personal determination of commodity loan has been proposed.

№ 7 2015, стор. 58 - 62

Кількість переглядів: 438

Відомості про авторів

В. С. Бєлозерцев

к. е. н., доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

V. Belozertsev

candidate of economic sciences, associate professor of statistics, accounting and economic informatics, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Бєлозерцев В. С. Товарний кредит: економічна сутність та особливості надання. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 58–62.

Belozertsev, V. (2015), “Commodity loan: economic nature and characteristics of provision”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 58–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.