EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗАДІЯННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДОМІНАНТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ
О. В. Попело

Назад

УДК: 330.111.4:001.891.5

О. В. Попело

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗАДІЯННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДОМІНАНТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

Анотація

Проаналізовано динаміку фінансування прикладних досліджень і розробок у розрізі загального і спеціального фондів держбюджету. Розглянуто структуру фінансування прикладних досліджень за секторами науки у 2013 р. Досліджено динаміку кількості прикладних досліджень і розробок, виконаних за кошти державного бюджету. Представлено розподіл кількості робіт, відкритих у 2013 р. за результатами завершених прикладних досліджень. Наведено динаміку кількості прикладних досліджень і розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки. Представлено розподіл створеної і впровадженої науково-технічної продукції та динаміку публікаційної активності за результатами прикладних досліджень і розробок. Досліджено вплив наукових досліджень на модернізацію продуктивних сил регіонів України.

O. Popelo

APPLIED RESEARCH AND THEIR IMPACT ON INNOVATION INVOLVEMENT DOMINANT MODERNIZATION OF PRODUCTIVE FORCES OF REGION

Summary

The dynamics of financing applied research and development in the context of general and special funds budget have been disclothed. The structure of financing applied research by sectors of science in 2013 has been considered. The dynamics quantity applied research and development carried out by the state budget has been investigated. The distribution of works, that opened in 2013 on the results of the applied research has been given. The dynamics of the number of applied research and development on priority directions of science and technology has been presented. The distribution created and introduced scientific and technical products and dynamics publication activity on the results of applied research and development have been given. The influence of research on modernization of the productive forces of Ukraine's regions has been investigated.

№ 7 2015, стор. 49 - 53

Кількість переглядів: 385

Відомості про авторів

О. В. Попело

к. е. н., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

O. Popelo

PhD in Economics, Сhernihiv National Technological University, Chernihiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Попело О. В. Прикладні дослідження та їх вплив на задіяння інноваційної домінанти модернізації продуктивних сил регіону. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 49–53.

Popelo, O. (2015), “Applied research and their impact on innovation involvement dominant modernization of productive forces of region”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 49–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.