EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ТА ЗАХОДИ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ КРИЗИ
Я. С. Головіна

Назад

УДК: 336.71:347.72.031(477)

Я. С. Головіна

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ТА ЗАХОДИ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ КРИЗИ

Анотація

В умовах кризи банківська система України проходить процес очищення, що супроводжується масовим банкрутством банків. У статті висвітлюються умови, що ускладнюють виведення неплатоспроможних банків з ринку. Розглядаються основні причини віднесення банків до категорії неплатоспроможних. Акціонери та менеджери збанкрутілих банків у найменшій мірі несуть відповідальність та втрати. Фактично відповідальність перекладається на державу, а втрати — на вкладників, кредиторів та платників податків. У банківській діяльності комбінування обмеженої відповідальності акціонерів та системи гарантування вкладів призводить до зростання морального ризику. Обгрунтовано необхідність прийняття заходів, що будуть посилювати відповідальність акціонерів, а також інших учасників у забезпеченні ефективного моніторингу за діяльністю банків. Такими заходами можуть бути: конвертація банківських вкладів в акції, перехід на диференційовані регулярні збори банків у ФГВФО. Розглянуто законодавчі зміни щодо посилення відповідальності пов'язаних з банком осіб. Підвищення прозорості та спрощення структури власності банків має стати стимулюючим заходом у напрямі мінімізації морального ризику.

Ya. Golovina

SHAREHOLDERS' LIABILITY AND REGULATORY MEASURES OF INSOLVENCY OF BANKS IN UKRAINE IN THE CURRENT CRISIS

Summary

In the current crisis the banking system in Ukraine is in the process of clean-up that is characterized by mass bankruptcy of banks. The article lights up, firstly, conditions which complicate the exclusion of insolvent banks from the market; secondly, main reasons to declare banks as insolvent. Shareholders and managers are least responsible and suffer losses from bank failure. Factually responsibility is transferred to the state, and losses — to depositors, creditors and tax payers. In banking combination of shareholders' limited liability and deposit insurance causes increasing of moral hazard. The author argues necessity of adoption measures for strengthening the responsibility of shareholders and other stakeholders for effective bank monitoring. These measures are the following: conversion of bank deposits into shares; banks' differentiated regular fees in Deposit Insurance Fund. Legislative measures for strengthening the responsibility born by the bank's related parties are reviewed. Enhancing transparency and simplification of the banks' ownership structure are stimulating measures in the direction of moral hazard minimization.

№ 7 2015, стор. 31 - 36

Кількість переглядів: 355

Відомості про авторів

Я. С. Головіна

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

Ya. Golovina

Ph.D., Associate Professor of the Banking Department, Odesa National Economic University, Odesa

Як цитувати статтю

Головіна Я. С. Відповідальність акціонерів та заходи регулювання неплатоспроможності банків України в умовах сучасної кризи. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 31–36.

Golovina, Ya. (2015), “Shareholders' liability and regulatory measures of insolvency of banks in Ukraine in the current crisis”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 31–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.