EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Р. С. Чорний

Назад

УДК: 331.5:330.341.1:008.2

Р. С. Чорний

СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Анотація

Проаналізовано підходи вчених до визначення структури трудового потенціалу та значення в ній окремих компонент. Запропоновано модерну структуру трудового потенціалу суспільства, в якій виділяються технологічна, темпологічна і комунікаційна компоненти. Визначено характер внутрішнього впливу технологічної компоненти трудового потенціалу на його загальні структурні можливості. Окреслено проблеми структурних трансформацій трудового потенціалу згідно вимог інформаційного суспільства в Україні та запропоновано пріоритети їх вирішення.

R. Chorny

THE STRUCTURAL TRANSFORMATION OF THE LABOR POTENTIAL IN THE INFORMATION SOCIETY

Summary

Scientific approaches to determining the structure of labor potential and importance of individual components of it were analyzed. Modern structure proposed labor potential of society in which technology, tempo and communication components was selected. The nature of the domestic impact of technological components of labor potential at its general structural opportunities was identified. Problems of structural transformations of the labor potential in accordance with requirements of the information society in Ukraine were outlined the priorities of their solution were offered.

№ 7 2015, стор. 18 - 21

Кількість переглядів: 391

Відомості про авторів

Р. С. Чорний

д. е. н., доцент кафедри загальноекономічних і гуманітарних дисциплін Нововолинського факультету Тернопільського національного економічного університету

R. Chorny

Doctor of Economics, Assistant Professor of general economic sciences and humanities

Як цитувати статтю

Чорний Р. С. Структурна трансформація трудового потенціалу в умовах інформаційного суспільства. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 18–21.

Chorny, R. (2015), “The structural transformation of the labor potential in the information society”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 18–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.