EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ОСВІТИ І НАУКИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ І РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
І. Г. Яненкова

Назад

УДК: 330.354:378

І. Г. Яненкова

РОЛЬ ОСВІТИ І НАУКИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ І РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Анотація

Узагальнено погляди видатних вчених на роль освіти і науки. Визначені тенденції зростання ролі освіти і науки у забезпеченні економічного розвитку суспільства. Проаналізовано динаміку кількості наукових кадрів, виконання наукових робіт за секторами науки в Україні та динаміку кількості працівників, що працювали за кордоном. Зроблено наголос на інституційному зв'язку між освітою і наукою та на їх предметній спорідненості. Проведено аналіз механізмів фінансування освіти і науки в зарубіжних країнах. Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності державного фінансування освіти і науки, напрямів міжнародного наукового співробітництва. Зроблено висновок про зростання ролі освіти і науки в розвитку суспільства, що супроводжується безперервними змінами в змісті науково-освітньої діяльності, масштабах її розповсюдження і впливу на інші сфери життєдіяльності.

I. Ianenkova

ROLE OF EDUCATION AND SCIENCE FOR ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT OF SOCIETY

Summary

Overview views of prominent scientists on the role of education and science. The trends increasing role of education and science in the economic development of society are identified. There are analised dynamics of the number of scientific personnel, carrying out scientific investigations on sectors of science in Ukraine and dynamics of the number of employees working abroad. Highlighted the institutional linkages between education and science and the subject of their relationship. The analysis of financing mechanisms of education and science in foreign countries is done. Suggestions for improving the effectiveness of public financing of education and science, areas of international scientific cooperation are worked out. The conclusion about the increasing role of education and science in the development of society, accompanied by continuous changes in the content of scientific and educational activities, scales of its distribution and impact on other areas of life.

№ 7 2015, стор. 6 - 9

Кількість переглядів: 447

Відомості про авторів

І. Г. Яненкова

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства та землеустрою, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

I. Ianenkova

Doctor of Economics, Assistant professor, Professor of enterprise economy and land management department, Black Sea State University named Petro Mohyla, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Яненкова І. Г. Роль освіти і науки для економічного росту і розвитку суспільства. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 6–9.

Ianenkova, I. (2015), “Role of education and science for economic growth and development of society”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 6–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.