EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
К. С. Ткаченко

Назад

УДК: 330.341.:330.113.6

К. С. Ткаченко

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті визначено актуальність застосування інституціонального підходу у дослідженні інноваційного розвитку. Виділена необхідність визначення елементів інституціонального середовища інноваційної діяльності. Запропоновано розгляд інституціонального середовища як функціональної системи, що включає інститути, інституції та інституціональні умови. Інститути виступають основним елементом інституціональної системи. В результаті їх функціонування формуються інституції як організаційні форми суспільних відносин і виникають інституціональні умови як фактори господарської діяльності. У статті визначено ключові інститути інноваційної діяльності, їх роль у формуванні інноваційної системи та вплив інституціональних умов на діяльність суб'єктів господарювання.

K. Tkachenko

FORMATION OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT IN CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

Summary

The paper defines the relevance of the institutional approach to the study of innovative development. It is necessary to identify elements of the institutional environment of innovation. Review of the institutional environment as a functional system, which includes institutions and institutional conditions is proposed. The institutions are the main element of the institutional system. As a result, its functioning formed institutions as the organizational forms of social relations and institutional conditions as factors of economic activity. The article defines the key institutions of innovative activity, their role in forming of the innovation system and the influence of institutional conditions on the activity of economic entities.

№ 6 2015, стор. 137 - 140

Кількість переглядів: 561

Відомості про авторів

К. С. Ткаченко

старший викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

K. Tkachenko

senior lecture of international economy department, V.N. Karazin Kharkov National University, Kharkov

Як цитувати статтю

Ткаченко К. С. Формування інституціонального середовища в умовах інноваційного розвитку. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 137–140.

Tkachenko, K. (2015), “Formation of institutional environment in conditions of innovative development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 137–140.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.