EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИНОК СУБСУВЕРЕННИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ УКРАЇНИ: РЕСУРСНІ ДЖЕРЕЛА ДЛЯ РОЗВИТКУ
Н. Г. Синютка

Назад

УДК: 336.276

Н. Г. Синютка

РИНОК СУБСУВЕРЕННИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ УКРАЇНИ: РЕСУРСНІ ДЖЕРЕЛА ДЛЯ РОЗВИТКУ

Анотація

Розглянуто сучасний стан ринку муніципальних облігацій в Україні, охарактеризовано його структуру та динаміку розвитку. Наголошено на критичній залежності прогресу місцевих запозичень від наявності і достатності ресурсної бази. Проаналізовано активи домогосподарств, приватні перекази та заощадження населення, оцінено фонди інституціональних інвесторів України в якості перспективних джерел фінансових ресурсів для формування та провадження муніципальної боргової політики територіально-адміністративних одиниць. Детерміновано основні деструктивні чинники: законодавчі обмеження, відсутність преференційного оподаткування для доходів від місцевих цінних паперів. Встановлено позитивний взаємозв'язок між розвитком ринку місцевих боргів та суміжних ринків капіталу. Запропоновано стратегічні вектори удосконалення фіскальної політики в напрямі створення преференційного режиму оподаткування доходів інвесторів від вкладень у місцеві облігації.

N. Synyutka

THE SUB-SOVEREIGN BORROWING MARKET OF UKRAINE: THE RESOURCES FOR DEVELOPMENT

Summary

The current state of the municipal bond market in Ukraine is examined, its structure and the dynamics of development are described. The critical dependence on the availability and the adequacy of the resource base for sub-sovereign borrowing progress is emphasized. The assets of households, private remittances and savings are analyzed, the assets of institutional investors Ukraine are evaluated as a perspective source of financial resources for the formation and realization of municipal debt policy of territorial-administrative units. Legal restrictions, lack of preferential taxation for income from municipal securities are determined as the main destructive factors. The positive correlation between the development of the local debt market and related capital markets is confirmed.The strategic vectors for fiscal policy improvement are outlined: towards a preferential regime of taxation for income from investments in local bonds.

№ 6 2015, стор. 133 - 136

Кількість переглядів: 580

Відомості про авторів

Н. Г. Синютка

старший викладач кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

N. Synyutka

Senior lecturer of the department of Finance, National university Lviv Polytechnic, Lviv

Як цитувати статтю

Синютка Н. Г. Ринок субсуверенних запозичень України: ресурсні джерела для розвитку. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 133–136.

Synyutka, N. (2015), “The sub-sovereign borrowing market of Ukraine: the resources for development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 133–136.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.