EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р. М. Кузьо

Назад

УДК: 631.115.8

Р. М. Кузьо

СУЧАСНИЙ СТАН РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті досліджено сучасний стан аграрного ринку України в контексті Львівської області, подано об'єктивну оцінку його розвитку. Також розкрито сутність низки проблем, які гальмують ефективне функціонування та розвиток аграрного ринку, а отже, й економіки держави теж. У результаті представлено авторські рекомендації щодо підвищення ефективного та стрімкого розвитку ринку сільськогосподарської продукції, які не є вичерпними, однак вкрай важливими та необхідними для кожного такого регіонального ринку та АПК в цілому.

R. Kuzo

THE CURRENT STATE OF THE REGIONAL AGRICULTURAL MARKET OF UKRAINE AT THE EXAMPLE OF LVIV REGION

Summary

In the article the current state of the agricultural market in the context of Ukraine, Lviv region, filed an objective assessment of its development. Also the essence of a number of problems that hamper the effective functioning and development of the agricultural market, and thus the state's economy too. As a result, the author presents recommendations for improving the effective and rapid development of agricultural markets, which are not exhaustive, but the edge of the important and necessary for each of the regional market and agriculture in general.

№ 6 2015, стор. 129 - 132

Кількість переглядів: 649

Відомості про авторів

Р. М. Кузьо

асистент кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

R. Kuzo

Assistant Department of Statistics and Analysis, Lviv National Agrarian University, Lviv

Як цитувати статтю

Кузьо Р. М. Сучасний стан регіонального ринку продукції сільського господарства України на прикладі львівської області. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 129–132.

Kuzo, R. (2015), “The current state of the regional agricultural market of Ukraine at the example of lviv region”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 129–132.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.