EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАСШТАБИ КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ
О. В. Терентьєва

Назад

УДК: 338.124.4: 334.716

О. В. Терентьєва

МАСШТАБИ КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ

Анотація

Статтю присвячено викладенню результатів дослідження кризових явищ у діяльності українських підприємств з виробництва електродвигунів, ключовими проблемами яких є їхня невисока виробничо-технологічна дисципліна, відсутність повторюваності виробів, наявність застарілого парку електротехнічного обладнання, стан техніко-технологічної бази, зменшення зовнішнього попиту, зменшення обсягів виробництва, наявність значної кредиторської та дебіторської заборгованості, погіршення фінансових результатів, відсутність фінансових ресурсів для покращення технічних параметрів виготовлюваної продукції. Наведено результати аналізу узагальнених показників діяльності підприємств, виявлено ознаки утворення кризових процесів на підприємствах, виявлено залежність господарювання підприємств від динаміки функціонування національної економіки, встановлено масштаби імовірних кризових процесів на них. Наголошено на необхідності впровадження на підприємствах енергозберігаючого електротехнічного обладнання і комплексних заходів з управління їх енергоефективністю. Зроблено висновок про необхідність проведення комплексів робіт з ефективної антикризової діяльності.

E. Terent 'eva

EXTENT OF RECESSIONARY PROCESSES IN PRODUCTION OF ELECTRIC MOTORS

Summary

The article is dedicated to investigation of recessionary phenomena in the activity of Ukrainian manufacturers of electric motors, which key problems are their low production and technological discipline, no product repeatability, outdated stock of electrical equipment, poor conditions of the technical and technological base, reduction in external demand, decline of overall production, significant accounts payable and accounts receivable, deterioration of financial results, the lack of financial resources required to improve the technical specifications of manufactured products. We have analyzed the generalized indicators of enterprises' activity, found the signs of appearance and the dynamics of recessionary processes in enterprises, found the dependence of the enterprise activity results from the dynamics of the national economy, and determined the likely extent of recessionary processes in them. We have emphasized the necessity to implement the energy-saving electrical equipment and extensive measures for management of energy efficiency in these enterprises. We draw the conclusion that complex works on effective anti-recessionary activities are required.

№ 6 2015, стор. 126 - 128

Кількість переглядів: 514

Відомості про авторів

О. В. Терентьєва

асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

E. Terent 'eva

Assistant professor at Vadym Hetman National Economic University

Як цитувати статтю

Терентьєва О. В. Масштаби кризових процесів у сфері виробництва електродвигунів. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 126–128.

'eva, E. Terent (2015), “Extent of recessionary processes in production of electric motors”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 126–128.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.