EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Н. В. Смирнова

Назад

УДК: 338.246.88

Н. В. Смирнова

ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено глибинні причини кризових явищ у металургійній сфері. Проаналізовано тенденції розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу України на основі аналізу динаміки використання їх виробничих фондів і кінцевої результативності виробничо-господарської діяльності. Аналітично обгрунтовано, що найкраще розвиваються ті підприємства, які систематично оновлюють матеріально-виробничу базу. Доведено, що з метою покращення фінансово-економічного стану підприємств комплексу, нагальною необхідністю є здійснення трансферу металургійних технологій.

N. Smirnova

THE OBJECTIVE NECESSITY OF TECHNOLOGY TRANSFER AT THE ENTERPRISES OF MINING-METALLURGICAL COMPLEX OF UKRAINE

Summary

The article identifies the underlying causes of the crisis in the metallurgical field. The analysis of tendencies of development of the enterprises of mining-metallurgical complex of Ukraine on the basis of analysis of the dynamics of the use of their production assets and the results of production and economic activity. Analytically proved that they better develop those businesses who regularly update the material and production base. Proven to improve the financial and economic state of enterprises of the complex, is the need of the implementation of transfer of technology.

№ 6 2015, стор. 121 - 125

Кількість переглядів: 503

Відомості про авторів

Н. В. Смирнова

викладач Криворізького коледжу національного авіаційного університету, аспірант ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Кривий Ріг

N. Smirnova

teacher at Krivoy Rog College of National Aviation University, post-graduate student of SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Krivoy Rog

Як цитувати статтю

Смирнова Н. В. Об'єктивна необхідність трансферу технологій на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 121–125.

Smirnova, N. (2015), “The objective necessity of technology transfer at the enterprises of mining-metallurgical complex of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 121–125.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.