EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА РІВНЯ СПОЖИВЧОЇ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ТОВАРУ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. М. Рябченко

Назад

УДК: 658.82:006.83:658.89

І. М. Рябченко

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА РІВНЯ СПОЖИВЧОЇ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ТОВАРУ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті проаналізовано підходи до визначення споживчої задоволеності товару як уявлення про якість продукції, витрати на експлуатацію та інші фактори, які сприяють забезпеченню конкурентоспроможності продукції на ринку. Результати проведених досліджень дозволяють сформувати профіль споживчої задоволеності з виокремленням найвагоміших, на нашу думку, показників, що впливають на ухвалення рішення про придбання товару з точки зору сервісу, відповідності витратам споживачів, пакування та показники ділової репутації.
Розроблено методику розрахунку рівня споживочої задоволеності досліджуваної продукції на основі застосування інтегральних показників з порівнянням фактично досягнутих показників з показниками необхідними (запланованими). Для визначення рівня споживчої задоволеності та конкурентоспоможності продукції товаровиробника використовуємо зважену евклідову модель індивідуальних відмінностей, яка дозволяє отримати однозначну оцінку.

I. Riabchenko

STUDY AND EVLUATION OF THE PRODUCT CONSUMER'S SATISFACTION FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The article analyzes approaches to determine product consumer's satisfaction as imagination about product quality, costs for exploitation and other factors, which provide the production competitiveness at the market. The results after conducted researches allow to form consumer's satisfaction section, distinguishing the most significant, in our opinion, factors, which influence the decision making to purchase good considering service, consumers' costs accordance, packing and business reputation factors.
Author investigates methodic to calculate level of the studied production consumer's satisfaction based on integral factors use in comparison with really achieved factors with necessary (planned) factors. To determine level of the consumer's satisfaction and commodity producer's goods competitiveness we use weighted Euclidean model of individual differences, allowing to get simple estimation.

№ 6 2015, стор. 114 - 117

Кількість переглядів: 524

Відомості про авторів

І. М. Рябченко

аспірант кафедри маркетингу та управління інноваціійною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

I. Riabchenko

Post-graduate Student of the Department of Marketing and MIA of Sumy State University

Як цитувати статтю

Рябченко І. М. Дослідження та оцінка рівня споживчої задоволеності товару для промислових підприємств. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 114–117.

Riabchenko, I. (2015), “Study and evluation of the product consumer's satisfaction for industrial enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 114–117.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.