EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
С. А. Харчук

Назад

УДК: 336.72

С. А. Харчук

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Анотація

У статті розглянуто сутність капіталу підприємства, визначено, що управління капіталом підприємства, як і весь процес управління, являє систему принципів і методів розробки і реалізації ефективних управлінських рішень. Запропоновано шляхи вирішення щодо ефективного управління капіталом підприємства в сучасних умовах господарювання.

S. Kharchuk

CURRENT PROBLEMS OF ENTERPRISE'S FINANCE MANAGEMENT AND WAYS OF THEIR SOLUTION

Summary

The article considers the essence of enterprise's finance. It is defined that the financial management of an enterprise like the whole management process comprises a system of principles and methods of developing and realization of effective managerial solutions. The ways of enterprise's effective financial management in current economic conditions are proposed.

№ 6 2015, стор. 110 - 113

Кількість переглядів: 641

Відомості про авторів

С. А. Харчук

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

S. Kharchuk

PhD of economics, associated professor of the department of economy of enterprises and corporations, The Vinnitsa educational and scientific institute of economics, Ternopil national economic university

Як цитувати статтю

Харчук С. А. Сучасні проблеми управління капіталом підприємства та шляхи їх вирішення. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 110–113.

Kharchuk, S. (2015), “Current problems of enterprise's finance management and ways of their solution”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 110–113.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.