EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
О. М. Кашуба

Назад

УДК: 330.131.7

О. М. Кашуба

ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розглянуто і проаналізовано сучасний стан вітчизняного підприємництва. Виокремлено та діагностовано проблеми його розвитку на макро- і мікрорівнях української економіки. На основі оцінювання закордонного досвіду вирішення аналогічних або подібних проблем та можливостей його адаптації до проблемних аспектів підприємництва в Україні, здійснено спробу розробити і запропонувати шляхи їх подолання. Обгрунтовано необхідність формування відповідних економічних заходів, що дадуть змогу підвищити ефективність функціонування підприємницького сектору та забезпечити значні позитивні перспективи його розвитку.

O. Kashuba

ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Summary

The article reviews and analyzes the current state of domestic business. Allocated and diagnosed the problem of development at the macro and micro Ukrainian economy. Based on the evaluation of international experience solving same or similar issues and opportunities its adaptation to the problematic aspects of business in Ukraine, an attempt to develop and propose possible solutions. The necessity of the formation of the economic reforms that will help improve the efficiency of the business sector and provide significant positive prospects for its development.

№ 6 2015, стор. 103 - 106

Кількість переглядів: 1437

Відомості про авторів

О. М. Кашуба

НУ "Львівська Політехніка"

O. Kashuba

National university Lviv polytechnic

Як цитувати статтю

Кашуба О. М. Підприємництво в Україні: проблеми і перспективи розвитку. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 103–106.

Kashuba, O. (2015), “Entrepreneurship in Ukraine: problems and prospects of development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 103–106.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.