EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ СУЧАСНОСТІ
О. М. Коваленко

Назад

УДК: 330.342.24

О. М. Коваленко

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ СУЧАСНОСТІ

Анотація

Стаття присвячується особливостям відносин власності як одній з основних проблем сучасної політичної економії. У статті розкрито основні риси економіки постіндустріального типу, і оцінюється її вплив на зміст, структуру та форми власності. Результатом такого впливу є багатосуб'єктність власності, що не лише розширює й ускладнює внутрішню структуру суб'єктів власності, але й вносить істотні корективи у її зміст.

O. Kovalenko

TRANSFORMATION OF PROPERTY RELATIONS IN TERMS OF MODERN INSTITUTIONAL CHANGES

Summary

The article deals with specific features of property relations as one of main problems of modern political economy. Main features of postindustrial economy are reveald and its influence on essence, structure and forms of property are analysed. Property multysubjectivity is the rezult of this influence, so the internal structure of property subjects expands and complicates, that makes the essential adjustments of its essence.

№ 6 2015, стор. 88 - 90

Кількість переглядів: 539

Відомості про авторів

О. М. Коваленко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і економіки, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ

O. Kovalenko

candidate of economic sciences, associate professor, Chair of management and economy, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts

Як цитувати статтю

Коваленко О. М. Трансформація відносин власності в умовах інституціональних перетворень сучасності . Економіка та держава. 2015. № 6. С. 88–90.

Kovalenko, O. (2015), “Transformation of property relations in terms of modern institutional changes”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 88–90.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.