EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ ДЕРЖАВИ
А. В. Хмельков

Назад

УДК: [336.1:330.341.2]:35.072.6

А. В. Хмельков

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ ДЕРЖАВИ

Анотація

Стаття присвячена проблемі удосконалення інституційної інфраструктури управління публічними фінансами. Де одним із напрямів є диференціація фінансових інститутів держави на суб'єкти або не суб'єкти державного фінансового контролю. Це обумовлено тим, що поряд з існуванням категоріальної плутанини у визначені видів, методів, форм, предмету та об'єкту державного фінансового контролю, існує безліч варіантів віднесення того чи іншого фінансового органу держави до суб'єктів державного фінансового контролю. Це створює помилкову уяву про безліч органів фінансового контролю в державі. Зазначена помилковість, у свою чергу, є чинником для деструктивних процесів у фінансовому контролі, зокрема: руйнування цілісності системи контролю, скорочення повноважень та звуження компетенції суб'єктів контролю, а також перепони щодо удосконалення інструментарію контролю.

A. Khmelkov

DIFFERENTIATION OF FINANCIAL INSTITUTES OF THE STATE

Summary

The article is sanctified to the problem of improvement of institutional infrastructure of management by public finances. Where one of levels is determine differentiation of financial institutes of the state on subjects or not subjects of state financial control. It contingently that next to existence of category mess in determination of kinds, methods, forms, object and object of state financial control, similarly there is an enormous amount of variants of taking of one or another financial organ of the state to the subjects of state financial control. That creates an erroneous idea about the enormous amount of organs of financial control in the state. This fallaciousness in turn is a factor for destructive processes in financial control, in particular: destruction of integrity of the checking system, reduction of plenary powers and narrowing of competense of control subjects, and also is a barrier to the improvement of control tool.

№ 6 2015, стор. 76 - 81

Кількість переглядів: 601

Відомості про авторів

А. В. Хмельков

канд. держ. упр., доцент кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

A. Khmelkov

Ph.D in Public Administration, Associate Professor of the Department of Finance and credit, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

Як цитувати статтю

Хмельков А. В. Диференціація фінансових інститутів держави. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 76–81.

Khmelkov, A. (2015), “Differentiation of financial institutes of the state”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 76–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.