EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ КОНЦЕСІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
М. М. Забаштанський

Назад

УДК: 336.1

М. М. Забаштанський

РОЛЬ КОНЦЕСІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті досліджено необхідність пошуку та обгрунтування шляхів забезпечення регіонального розвитку на основі системного запровадження концесійної діяльності. Досліджено особливості процесу реалізації державної регіональної політики та розглянуто ключові принципи його реалізації. Проаналізовано динаміку капітальних інвестицій за регіонами України та визначені причини нівелювання їх впливу на стан національної економіки. Спираючись на основні пріоритети реалізації державної регіональної політики, що впливають безпосередньо на прийняття рішення щодо її організації, розроблено модель управління регіональним розвитком на основі концесії та визначено перспективи її впровадження на території країни. Обгрунтовано необхідність поширення концесійної форми управління серед об'єктів державної та комунальної форм власності зважаючи на виконання ними функції щодо життєзабезпечення суспільства.

М. Zabashtanskiy

ROLE CONCESSIONS IN ENSURING SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT

Summary

In the article the justification and the need to find ways of ensuring regional development through the introduction of a system of concession activities. The features of the implementation of the state regional policy and considers the key principles for its implementation. The dynamics of capital investments by regions of Ukraine and by reason of leveling their impact on the national economy. Based on the main priorities of state regional policy that directly affect a decision on its organization, the model of regional development based on concession and determined prospects of its implementation in the country. The necessity spread among management concession forms of state and communal ownership because of the exercise of the functions on the sustenance of society.

№ 6 2015, стор. 59 - 61

Кількість переглядів: 541

Відомості про авторів

М. М. Забаштанський

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

М. Zabashtanskiy

candidate of economic sciences, associate professor, assistant professor of human resources management and labor economics, Chernihiv National Technological University, Chernigiv

Як цитувати статтю

Забаштанський М. М. Роль концесій у забезпеченні сталого регіонального розвитку. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 59–61.

Zabashtanskiy, М. (2015), “Role concessions in ensuring sustainable regional development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 59–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.