EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ "ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА" ТА СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
С. В. Козловський, Є. С. Жураківський

Назад

УДК: 332.12:338.432

С. В. Козловський, Є. С. Жураківський

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ "ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА" ТА СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено дослідження теоретико-методологічних підходів до визначення категорії "економічна безпека". Визначено ієрархічність системи економічної безпеки. Запропоновано власне визначення категорії "економічна безпека". Досліджено та вдосконалено складові економічної безпеки України. Розглянуто категорію "економічна безпека" з позицій впливу на інші сфери діяльності людини, суспільства, держави.

S. Kozlovskyi, E. Zhurakivskiy

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO DEFINITION OF THE "ECONOMIC SECURITY" AND COMPONENTS OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Summary

This article studied the theoretical and methodological approaches to the definition of the "economic security." Defined hierarchical system of economic security. A proper definition of the "economic security." Studied and improved components of economic security of Ukraine. We consider the category of "economic security" from positions of influence to other areas of human activity, society and state.

№ 6 2015, стор. 37 - 42

Кількість переглядів: 621

Відомості про авторів

С. В. Козловський

д. е. н., професор кафедри організації обліку та звітності, Вінницький національний аграрний університет

S. Kozlovskyi

Doctor of Economics, professor of department of accounting and reporting Vinnitsa National Agrarian University


Є. С. Жураківський

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

E. Zhurakivskiy

Postgraduate student of Vinnitsa National Agrarian University

Як цитувати статтю

Козловський С. В., Жураківський Є. С. Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії "економічна безпека" та складових економічної безпеки України. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 37–42.

Kozlovskyi, S. and Zhurakivskiy, E. (2015), “Theoretical and methodological approaches to definition of the "economic security" and components of economic security of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 37–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.