EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
В. В. Гоблик

Назад

УДК: 339.9-332.1

В. В. Гоблик

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Анотація

У статті виявлено відмінності між різними видами транскордонних регіонів, що знаходяться на зовнішніх кордонах України, визначено принципи формування транскордонних регіонів на кордоні між Україною і ЄС. Автором встановлено, що принципи формування транскордонних регіонів Європейського Союзу знайшли повне застосування у процесі зародження і поглиблення європейської інтеграції нашої держави, зокрема в контексті розвитку транскордонної співпраці та регіональної політики. Відповідно до описаних принципів, встановлено пріоритетні напрями формування транскордонних регіонів між ЄС та Україною: активізація ролі місцевих органів влади, нівелювання негативних ефектів запровадження режиму зовнішнього кордону ЄС, збереження соціально-культурних і гуманітарних зв'язків, ефективне використання ресурсного і економічного потенціалу, розвиток громадянського суспільства.

V. Hoblyk

PRINCIPLES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER REGIONS OF UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION

Summary

The article revealed differences between the different types of cross-border regions that are on the external borders of Ukraine defined the principles for the formation of cross-border regions on the border of Ukraine and EU talk. The author found that the principles of cross-border regions of the European Union have found a complete application in the process of formation and deepening of the European integration of our country, in particular in the context of the development of cross-border cooperation and regional policy. According to the principles determined priority areas of cross-border regions between the EU and Ukraine: activation of the role of local authorities, that the negative effects of the implementation of the EU's external border regime, keeping a socio-cultural and humanitarian ties, effective use of resource and economic potential, the development of civil society.

№ 6 2015, стор. 21 - 23

Кількість переглядів: 569

Відомості про авторів

В. В. Гоблик

д. е. н., доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево

V. Hoblyk

doctor of economic sciences, associate professor, Mukachivskiy state university, Mukachevo

Як цитувати статтю

Гоблик В. В. Принципи формування та розвитку транскордонних регіонів України та європейського союзу. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 21–23.

Hoblyk, V. (2015), “Principles of formation and development of cross-border regions of Ukraine and the european union”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 21–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.