EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОДОВОЛЬЧОГО РІТЕЙЛ-БРЕНДИНГУ В УКРАЇНІ: МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ЗБУТУ ТА КОМУНІКАЦІЙ
О. І. Лабурцева

Назад

УДК: 658.87

О. І. Лабурцева

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОДОВОЛЬЧОГО РІТЕЙЛ-БРЕНДИНГУ В УКРАЇНІ: МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ЗБУТУ ТА КОМУНІКАЦІЙ

Анотація

У статті проаналізовано досвід застосування маркетингової політики збуту та комунікацій провідними продовольчими роздрібними мережами в системі інструментів брендингу на ринку України. Показано, що у сфері політики збуту (розподілення) основними інструментами формування бренду є скорочення кількості рівнів у каналах розподілу, кінцевою ланкою яких є роздрібний продаж, а також стрімкий розвиток on-line продажів продуктів харчування. У сфері політики комунікацій розглянуто особливості здійснення продовольчими роздрібними мережами реклами, стимулювання збуту, прямих продажів та паблік рилейшнз. Розкрито роль паблік рилейшнз як провідного інструменту формування іміджу, а отже, і бренду; впорядковано інструменти паблік рилейшенз за зменшенням популярності на даному ринку, а саме: фірмовий стиль; благодійність та спонсорство; події; фірмові видання; публічна інформація.

O. Laburtseva

TOOLS OF FOOD RETAIL BRANDING IN UKRAINE: MARKETING SELLING AND COMMUNICATIONS POLICY

Summary

In the article the experience of marketing sales and communications policy using in the system of branding tools of leading food retailers on the Ukrainian market is analyzed. It is shown that in sales (distribution) politics as basic tools of branding may be considered the reducing the number of levels in distribution channels, the final link of which is a retail sale, as well as the rapid development of on-line food sales. In the sphere of communications policy the specific features of the implementation of advertising, sales promotion, direct selling and public relations by the food retailers are considered. The role of public relations as a leading tool of image formation, and hence the branding, is revealed; the tools of public relations are ranged for the decline of its popularity in this market, namely: corporate identity; charity and sponsorship; events; corporate publications; public information.

№ 6 2015, стор. 11 - 14

Кількість переглядів: 522

Відомості про авторів

О. І. Лабурцева

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

O. Laburtseva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Marketing and Advertising, Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Лабурцева О. І. Інструментарій продовольчого рітейл-брендингу в Україні: маркетингова політика збуту та комунікацій. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 11–14.

Laburtseva, O. (2015), “Tools of food retail branding in Ukraine: marketing selling and communications policy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 11–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.