EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ КОМПАНІЇ
К. М. Шехайтлі

Назад

УДК: 658.3: 654.1

К. М. Шехайтлі

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ КОМПАНІЇ

Анотація

У статті проаналізовано підходи до визначення поняття корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) та соціально відповідального маркетингу. Розглянуто основні фактори та принципи конкурентоспроможності телекомпанії, проаналізовано роль КСВ у формуванні позитивного іміджу телекомпанії, досліджено основні тенденції розвитку КСВ, зокрема досліджені та проаналізовані особливості впровадження та основні інструменти КСВ у медіа-холдингу "1+1 медіа". Визначено місце та роль соціально відповідального маркетингу у стратегічному плануванні діяльності компаній, зокрема на медіа-ринку. Виявлено залежність рівня поінформованості щодо соціальної відповідальності бізнесу від розмірів компаній та кількості працівників. Доведено, що впровадження інструментів та принципів КСВ у діяльності компанії покращує саме стратегічні показники: закріплює репутацію компанії серед її цільових аудиторій, покращує її імідж та підвищує рівень довіри до неї. Розроблено модель впливу принципів КСВ на рівень конкурентоспроможності телекомпанії.

K. Shehaitli

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF TELEVISION COMPANY

Summary

The article analyzes the approaches to the definition of corporate social responsibility (CSR) and socially responsible marketing. The basic factors and principles of competitiveness broadcaster, analyzed the role of CSR in shaping a positive image of the company, and investigated the main trends in the development of CSR, in particular explored and analysed the features of introduction and the main instruments of CSR in the media holding "1 1 media. The place and role of socially responsible marketing in strategic planning of companies ' activities, in particular on the media market. The dependence of the level of awareness about the social responsibility of business company size and number of employees. It is proved that the introduction of the tools and principles of CSR in the company improves strategic indicators: reinforces the reputation of the company among its target audiences, improve its image and increases the level of confidence in it. Developed a model of the influence of CSR on the level of competitiveness of the company.

№ 5 2015, стор. 140 - 144

Кількість переглядів: 289

Відомості про авторів

К. М. Шехайтлі

аспірант, Київський національний торгівельно-економічний університет

K. Shehaitli

PhD student, Kiev National University of Trade and Economy

Як цитувати статтю

Шехайтлі К. М. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор підвищення конкурентоспроможності телевізійної компанії. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 140–144.

Shehaitli, K. (2015), “Corporate social responsibility as a factor of competitiveness of television company”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 140–144.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.