EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. А. Коваль

Назад

УДК: 338.1:631.11

О. А. Коваль

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан та актуальні проблеми формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств із зовнішніх джерел, зокрема державної підтримки сільського господарства з урахуванням участі України у Світовій організації торгівлі. Досліджено особливості формування фінансових ресурсів залежно від розмірів підприємства, що дало змогу виявити обмежений доступ до фінансування домогосподарств, що знаходяться в сільській місцевості, приватних ферм і корпоративних фермерських господарств, які мають у своєму розпорядженні менше 2000 гектарів. Проаналізовано рівень бюджетної підтримки сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області. Визначено недоліки існуючого механізму державної підтримки сільськогосподарських підприємств.

O. Koval

FEATURES OF FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article reviews the current state and current problems of financial resources of agricultural enterprises from external sources, including state support for agriculture in view of Ukraine's participation in the World Trade Organization. The features of financial resources depending on the size of the business, allowing us to identify limited access to finance to households in rural areas, private farms and corporate farms that have a minimum of 2000 hectares. The level of budgetary support farms Dnepropetrovsk region. Detected shortcomings of the existing mechanism of state farm support.

№ 5 2015, стор. 136 - 139

Кількість переглядів: 728

Відомості про авторів

О. А. Коваль

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

O. Koval

a graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

Як цитувати статтю

Коваль О. А. Особливості формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 136–139.

Koval, O. (2015), “Features of formation of financial resources of agricultural enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 136–139.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.