EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЛОГІСТИКИ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ю. В. Тараненко

Назад

УДК: 164.01

Ю. В. Тараненко

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЛОГІСТИКИ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті висвітлюється економічна сутність та значення логістики. Визначено, що правильне функціонування та правильна взаємодія структурних елементів логістичних процесів на підприємстві сприятиме підвищенню ефективності управлінських рішень. Проаналізовано вітчизняні та зарубіжні визначення поняття "логістика". Виділено загальні аспекти сучасного розуміння логістики. Визначено, що логістика дозволяє контролювати всі процеси, де можна здійснити економію, а саме: постачання, продаж, транспортування, упаковка, закупівлі, зв'язок з митницею і державними органами. Досліджено етапи та стадії розвитку логістики та встановлено, що велика частина товаровиробників і посередників Західної Європи в найближчому майбутньому буде знаходитися в третій і четвертій стадіях розвитку логістичних систем. Представлено класифікацію логістики. Показано інтеграцію логістики з основними сферами діяльності підприємства.

Y. Taranenko

ECONOMIC ESSENCE AND IMPORTANCE LOGISTICS FOR ENTERPRISES

Summary

The article highlights general aspects of modern understanding of logistics. The study shows the correct functioning and proper interaction of structural elements of logistics processes at the plant will increase the effectiveness of management decisions. The paper analyses domestic and foreign definitions of 'logistics'. The paper examines economic essence and importance logistics. The study shows that logistics allows you to control all processes where you can save, namely the supply, sale, transportation, packaging, procurement, communication with customs and government agencies. The article examines phases and stages of development of logistics. The research shows that most of the producers and intermediaries of Western Europe will be in the third and fourth stages of logistics systems in the near future. The article describes classification of logistics. The research examines logistics integration with the main areas of the company.

№ 5 2015, стор. 131 - 135

Кількість переглядів: 913

Відомості про авторів

Ю. В. Тараненко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Y. Taranenko

PhD. Student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Тараненко Ю. В. Економічна сутність та значення логістики для діяльності підприємства. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 131–135.

Taranenko, Y. (2015), “Economic essence and importance logistics for enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 131–135.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.