EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНА ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ ТА "ВІДТІК МІЗКІВ": ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕМІГРАЦІЇ З УКРАЇНИ
Є. О. Черняк

Назад

УДК: 331.556.4

Є. О. Черняк

МІЖНАРОДНА ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ ТА "ВІДТІК МІЗКІВ": ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕМІГРАЦІЇ З УКРАЇНИ

Анотація

У статті узагальнено теоретичні аспекти та запропоновано практичні підходи до регулювання трудової міграції кваліфікованих працівників та оцінки економічної ефективності міжнародних міграційних процесів. Виявлено основні аспекти економічної привабливості рішення щодо еміграції. Акцентовано увагу на нерівномірності оплати праці в різних країнах світу, яка власне і спричиняє міграцію. Введено поняття чистого прибутку від міграції. Розраховано середні показники еміграції з України, відповідно до фаху мігранта. Зроблено порівняння еміграційної привабливості Польщі та Німеччини. Наведено позитивні та негативні наслідки від міжнародних міграційних процесів для країни походження мігранта та для приймаючої мігрантів країни.

Y. Chernyak

INTERNATIONAL LABOR FORCE EMIGRATION AND THE "BRAIN DRAIN": THE ECONOMICAL DISCOURSE OF EMIGRATION FROM UKRAINE

Summary

The article generalizes theoretical aspects and gives practical approaches for regulation of high qualified workers and for the estimation of international migration processes' economical effectiveness. The main aspects of the attractiveness of emigration revealed. The fact, that inequality of wages in different countries is causing migration, is emphasized. The notion of the net profit from migration is provided. The average rates of emigration from Ukraine, according to the worker's specialty, are calculated. The comparison of the emigrational attractiveness of Poland and Germany is done. Positive and negative consequences of the international migration processes for the country of origin and for the receiving country are shown.

№ 5 2015, стор. 120 - 123

Кількість переглядів: 938

Відомості про авторів

Є. О. Черняк

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Y. Chernyak

post-graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Черняк Є. О. Міжнародна трудова еміграція та "відтік мізків": економічне обгрунтування еміграції з України. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 120–123.

Chernyak, Y. (2015), “International labor force emigration and the "brain drain": the economical discourse of emigration from Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 120–123.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.