EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
В. В. Биба, Т. В. Лоза

Назад

УДК: 658.15

В. В. Биба, Т. В. Лоза

ДІАГНОСТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Досліджено теоретичні аспекти діагностики та прогнозування фінансово-економічного стану підприємства. Отримані результати використано для розробки рекомендацій щодо застосування методів та прийомів аналізу фінансово-економічного стану в практичній діяльності підприємств, що забезпечить цільовий, комплексний підхід до приймання оптимальних управлінських рішень. Проведена оцінка та аналіз економічних та фінансових показників діяльності підприємств, проаналізовано показники ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості та рентабельності, досліджено показники ділової активності та визначено напрямки їх покращення.

V. Byba, T. Loza

DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC STATE ENTERPRISES

Summary

Theoretical aspects of diagnosis and forecasting financial and economic state enterprises investigated. The results used to develop recommendations on the methods and techniques of analysis of financial and economic conditions in the practice of companies that provide targeted, integrated approach to receiving optimal management decisions. Evaluation and analysis of financial and economic performance indicators conducted. Indicators of liquidity and solvency, financial stability and profitability analysis. Business activity indicator investigated. Areas of improvement of business activity determined.

№ 5 2015, стор. 110 - 113

Кількість переглядів: 896

Відомості про авторів

В. В. Биба

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

V. Byba

Ph.D., assistant professor of business economics and human resources department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava


Т. В. Лоза

магістрант, спеціальність "Економіка підприємства", Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

T. Loza

undergraduate, Spec. "Business Economics", Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Як цитувати статтю

Биба В. В., Лоза Т. В. Діагностика та прогнозування фінансово-економічного стану підприємства. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 110–113.

Byba, V. and Loza, T. (2015), “Diagnosis and prognosis of financial and economic state enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 110–113.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.