EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ТА МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ
Е. С. Стегура, М. Г. Рега

Назад

УДК: 658:339. 37

Е. С. Стегура, М. Г. Рега

РОЛЬ ТА МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

Анотація

У статті актуалізовано необхідність використання маркетингових досліджень як основного джерела достовірної інформації, розкрито поняття та роль маркетингових досліджень у роздрібній торгівлі, а також основні методи, які використовуються для детального вивчення ринку та тенденцій на ньому. Проаналізовано ефективність маркетингової стратегії щодо визначення ступеня розуміння ринкових потреб. Визначено сутність достовірної маркетингової інформації з позиції досягнення комерційних цілей на підприємстві.

E. Stehura, M. Rega

ROLE AND METHODS OF MARKETING RESEARCH RETAIL

Summary

In the article the urgency of the need for market research as a major source of reliable information, reveals the concept and role of market research in the retail trade as well as the main methods used for detailed market research and trends on it. The effectiveness of marketing strategies to determine the degree of understanding of market needs. The essence of reliable marketing information from view of achieving commercial purposes in the enterprise.

№ 5 2015, стор. 107 - 109

Кількість переглядів: 887

Відомості про авторів

Е. С. Стегура

студентка, Мукачівський державний університет

E. Stehura

master's student specialty marketing, Mukachevo State University


М. Г. Рега

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Мукачівський державний університет

M. Rega

PhD, Associate Professor of Marketing, Mukachevo State University

Як цитувати статтю

Стегура Е. С., Рега М. Г. Роль та методи маркетингових досліджень у роздрібній торгівлі. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 107–109.

Stehura, E. and Rega, M. (2015), “Role and methods of marketing research retail”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 107–109.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.