EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОНЯТТЯ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
О. М. Молодецька, І. А. Дикий

Назад

УДК: 339.942:330.342.22

О. М. Молодецька, І. А. Дикий

ПОНЯТТЯ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті розглянуто основні підходи до формування визначення "корпоративне управління"; визначено структуру та охарактеризовано принципи корпоративного управління, які стосуються прав акціонерів й їхнього захисту, включаючи організацію взаємин між власниками компанії і її вищим менеджментом.

O. Molodetska, І. Dykyi

CONCEPTS AND DETERMINANTS OF CORPORATE GOVERNANCE

Summary

This paper describes the main approaches to the formation of the definition of "corporate governance", define the structure and describe the principles of corporate governance relating to shareholders' rights and their protection, including the organization of relations between the owners of the company and its higher management.

№ 5 2015, стор. 104 - 106

Кількість переглядів: 774

Відомості про авторів

О. М. Молодецька

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

O. Molodetska

Ph D, associate professor of the department of accounting, analysis, audit and administration of the enterprises of mining-metallurgical complex, state institution of higher education "Кryvyi Rih national university"


І. А. Дикий

аспірант кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

І. Dykyi

postgraduate student of the department of accounting, analysis, audit and administration of the enterprises of mining-metallurgical complex, state institution of higher education "Кryvyi Rih national university"

Як цитувати статтю

Молодецька О. М., Дикий І. А. Поняття та детермінанти корпоративного управління. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 104–106.

Molodetska, O. and Dykyi, І. (2015), “Concepts and determinants of corporate governance”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 104–106.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.