EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ
О. В. Яроцька

Назад

УДК: 628.17:338.242

О. В. Яроцька

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

Анотація

Визначено зміст поняття "просторовий розвиток водогосподарських систем", що характеризується як динамічний процес кількісних і якісних змін у водогосподарських системах, які визначаються сукупністю чинників, що впливають на якість водоресурсного середовища, водозабезпечення населення та економіки, екологобезпечне водоспоживання, відтворення та збереження водоресурсного потенціалу. Розкрито сутність та основні засади формування системи оцінювання ефективності просторового розвитку водогосподарських систем, що охоплює технологічну, економічну, екологічну, соціальну та інституціональну складові. Обгрунтовано схему оцінювання ефективності просторового розвитку водогосподарських систем, що включає основні складові процесу: оцінювання водоресурсного потенціалу, водоресурсних відносин, системи управління водогосподарським комплексом та витрати на управління водогосподарськими системами. Визначено відповідні критерії та показники оцінювання ефективності просторового розвитку водогосподарських систем.

O. Yarotska

FORMATION OF THE SYSTEM TO EVALUATE THE EFFECTIVENESS OF SPATIAL DEVELOPMENT OF WATER ECONOMY SYSTEMS

Summary

The definition of "spatial development of water economy systems" was identified. It is described as a dynamic process of quantitative and qualitative changes in water economy systems, which is determined by a set of factors that affect the quality of water resources environment, water supply for community and its economy, ecologically safe water consumption, restoration and conservation of water resources potential. The essence and basic principles of forming a system of evaluation of the effectiveness of spatial development of water economy system were revealed, that comprising technological, economic, environmental, social and institutional components. The layout to evaluate the effectiveness of spatial development of water economy systems has been established. It includes the main parts of the process: evaluation of water resources potential, water resources relations, management of water resource's complexes, as well as expenditures on water resources management. Appropriate criteria and indicators evaluating the effectiveness of spatial development of water economy systems were identified.

№ 5 2015, стор. 54 - 58

Кількість переглядів: 772

Відомості про авторів

О. В. Яроцька

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

O. Yarotska

Candidate of Economics, Ph.D., Senior Researcher, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine"

Як цитувати статтю

Яроцька О. В. Формування системи оцінювання ефективності просторового розвитку водогосподарських систем. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 54–58.

Yarotska, O. (2015), “Formation of the system to evaluate the effectiveness of spatial development of water economy systems”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 54–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.