EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Р. М. Скриньковський

Назад

УДК: 65.01

Р. М. Скриньковський

СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У науковій статті розроблено систему діагностики виробничої діяльності підприємства з урахуванням науково-технічного та інноваційного розвитку. Встановлено, що ключовими бізнес-індикаторами розробленої системи діагностики є такі: індикатор виробничої програми підприємства; індикатор обсягу виробництва валової продукції; індикатор обсягу виробництва товарної продукції; індикатор обсягу незавершеного виробництва; питома вага браку у виробництві товарної продукції; індикатор науково-технічного розвитку виробництва; індикатор інноваційного розвитку виробництва.

R. Skrynkovskyy

THE SYSTEM OF DIAGNOSTICS OF PRODUCTION ACTIVITY OF ENTERPRISE CONSIDERING ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Summary

In a scientific paper it is designed system of diagnostics of production activity of enterprise considering on scientific and technological development and innovative development. It is established that key business indicators of the developed systems of diagnostics are follows: indicator of production program of enterprise; indicator of gross output; indicator of commercial production; indicator of work in progress; proportion of lack in the production of marketable products; indicator of scientific and technical development of production; indicator of innovative development of production.

№ 5 2015, стор. 51 - 53

Кількість переглядів: 817

Відомості про авторів

Р. М. Скриньковський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

R. Skrynkovskyy

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

Як цитувати статтю

Скриньковський Р. М. Система діагностики виробничої діяльності підприємства з урахуванням науково-технічного та інноваційного розвитку. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 51–53.

Skrynkovskyy, R. (2015), “The system of diagnostics of production activity of enterprise considering on scientific and technological development and innovative development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 51–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.